geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 22 september 2017

Radar-uitzending: Dubbel slachtoffer van letselschade

Slachtoffers die gewond zijn geraakt door een verkeers- of bedrijfsongeval (of een medische fout) moeten belasting betalen over de schadevergoeding die zij van de verzekeraar hebben ontvangen. Niet alleen wordt over die schadevergoeding vermogensbelasting geheven, maar ook kunnen zij het recht op allerlei toeslagen (zoals huur- en zorgtoeslag) verliezen. Daarnaast kunnen letselschadeslachtoffers na ontvangst van een schadevergoeding worden gekort op de bijstandsuitkering, of kan het recht op deze uitkering geheel komen te vervallen. Letselschadeslachtoffers kunnen hierdoor dubbel slachtoffer zijn. De schadevergoeding die zij ontvingen, was immers bedoeld om leed en toekomstschade te compenseren en was niet bedoeld voor de fiscus. Consumentenprogramma Radar besteedde aan deze problematiek aandacht in haar uitzending van 10 april 2017.

 

Fiscale vrijstelling (?)

Momenteel pleiten verschillende belangenorganisaties voor een fiscale vrijstelling van letselschadevergoedingen. Het is afwachten óf, en zo ja wanneer, de belastingheffingen op deze schadevergoedingen worden afgeschaft. De politiek is wat dat betreft aan zet.

 

Tips

Ondertussen geven wij slachtoffers die op dit moment in een letselschadeprocedure verwikkeld zijn en met dit probleem te maken krijgen de volgende tips:

  1. Onderzoek vóórdat u een definitief voorstel tot schade-uitkering van een verzekeraar accepteert, welke fiscale gevolgen dit voor u zal hebben. Vervallen hierdoor uw toeslagen? Verandert de eigen bijdrage van uw persoonsgebonden budget (pgb)? Raakt u hierdoor uw bijstandsuitkering kwijt? Hoeveel vermogensrendementsheffing gaat een letselschade uitkering u jaarlijks kosten?
  1. Bespreek de fiscale consequenties met de aansprakelijke verzekeraar. Het wegvallen van bijvoorbeeld huurtoeslag of een bijstandsuitkering betekent dat u extra schade lijdt. Deze schadeposten zullen in de regel door de verzekeraar moeten worden vergoed. Veel verzekeraars kaarten deze problematiek niet vanzelf aan. Een vergoeding voor deze schadecomponenten dient zelf bij de verzekeraar te worden geclaimd.
  1. Indien er grote onzekerheid bestaat over het behoud van uw uitkeringen en toeslagen bij acceptatie van een schadevergoeding, dan kunt u er altijd voor kiezen om uw letselschadezaak vooralsnog niet definitief af te wikkelen. U kijkt dan periodiek met de verzekeraar naar de daadwerkelijk geleden schade, inclusief de vermogensbelasting die u in die periode heeft afdragen en toeslagen die u bent misgelopen.
  1. Schakel een letselschade advocaat in die u bij de schaderegeling begeleidt. Zeker als uw (toekomstig) financieel belang groot is, en u de fiscale gevolgen van acceptatie van een schadevergoeding niet kunt overzien, kan die hulp onmisbaar zijn. In de meeste gevallen is inschakeling van een letselschade advocaat bovendien geheel kosteloos voor slachtoffers. Advocaatkosten zijn namelijk te verhalen op de aansprakelijke verzekeraar.

In het verleden hiervoor niet gewaarschuwd?

Bent u in het verleden slachtoffer geworden van letselschade en bent u door uw professionele belangenbehartiger (bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar of letselschadespecialist) destijds niet gewaarschuwd voor eventuele belastingschade of het wegvallen van toeslagen in de toekomst? Dan is uw schade in sommige gevallen mogelijk alsnog te verhalen.

 

Meer informatie

Als u meer wilt weten over belastingschade na een letselschadevergoeding of hieraan gerelateerde problemen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Stijn Kerkhof of één van onze andere letselschadeadvocaten.

geschreven door Rob van der Steen
geschreven op

Onveilige trampolines uit de verkoop

Een trampoline in de achtertuin is voor veel gezinnen tegenwoordig gemeengoed. Het is dé plek voor kinderen om plezier te maken, te spelen en hun energie kwijt te kunnen. Tegelijkertijd is het daarmee voor leveranciers en winkeliers een aantrekkelijk product om op te nemen in het assortiment. De keerzijde van de medaille is dat er jaarlijks in Nederland ruim 400 mensen – vaak kinderen – de spoedeisende hulp van een ziekenhuis bezoeken, door een val van een trampoline. In ruim de helft van de gevallen gaat het om fracturen.

 

EUROPESE VEILIGHEIDSEISEN

Om letsel te voorkomen moeten speelgoedtrampolines voor privégebruik sinds 2015 onder meer voldoen aan specifieke Europese veiligheidseisen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht onlangs 15 verschillende trampolines. Wat blijkt: 10 van 15 trampolines voldeden niet aan de technische veiligheidseisen. De mankementen varieerden van onvoldoende bedekking van het frame door een beschermkussen tot een te laag veiligheidsnet en het loskomen van onderdelen en de aanwezigheid van scherpe randen en punten. Bij alle 15 trampolines ontbraken daarnaast de vereiste CE-markering en waarschuwingen op de trampoline of waren er geen onderhoud- en montage-instructies aanwezig.

 

GEVOLG

Het NVWA heeft op 20 april jl. bekend gemaakt dat de 15 door haar onderzochte trampolines in ieder geval niet meer verkocht mogen worden. Het gaat onder meer om trampolines van Avyna uit Rijen, Etan uit Boxtel en Van Cranenbroek met winkels in Dongen, Budel en Schijndel.

 

GEDUPEERD?

Heeft u recentelijk een onveilige trampoline gekocht, dan kunt u de leverancier of verkoper daarop aanspreken. Eventuele letselschade is daarnaast mogelijk te verhalen als vast komt te staan dat de trampoline niet voldeed aan de veiligheidseisen. Het niet voldoen aan essentiële veiligheidseisen brengt namelijk mee dat bij letsel eerder wordt aangenomen dat een ongeval daardoor veroorzaakt is.

 

MEER INFORMATIE?

Indien u als consument of professionele partij wilt weten wat in deze kwestie uw rechten en plichten zijn, neemt u dan contact op met één van onze advocaten van de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering.

 

Tips over letselschade

Heeft u letsel opgelopen door een val van een trampoline of op een andere manier? Bekijk hier onze tips als u te maken heeft met letselschade.