geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 12 oktober 2017

Asbest vervuild straalgrit van Eurogrit mogelijk gebruikt in zeker 140 Nederlandse straalbedrijven

Zeker 140 Nederlandse straalbedrijven – waaronder Venko, Shell, Tata Steel, Mourik en Bilfinger – hebben vermoedelijk met asbest vervuild straalgrit van Eurogrit gewerkt. De medewerkers van die bedrijven zijn veelal onbeschermd met het mogelijk vervuilde grit in aanraking gekomen, waardoor er door hen asbestvezels ingeademd zouden kunnen zijn. De fabriek van Eurogrit is afgelopen dinsdag stilgelegd. Het bedrijf heeft de geleverde producten teruggeroepen en haar afnemers geïnformeerd.

 

Onderzoek naar asbest in straalgrit

Een week eerder werd ontdekt dat er asbest in het straalgrit van Eurogrit zat. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Inspectie Leefomgeving en Transport zijn inmiddels gestart met een uitgebreid onderzoek.

Actualiteitenprogramma EenVandaag rapporteerde op 11 oktober jl. over dit onderwerp. Bekijk hieronder het fragment:

Oproep voor bedrijven

De Inspectie SZW roept bedrijven die het straalmiddel hebben gebruikt of hebben opgeslagen op het volgende te doen:

 1. Alle straalwerkzaamheden met het product Eurogrit moeten direct gestopt worden als dit nog niet is gebeurd.
 2. Alle 140 bedrijven die mogelijk met het product Eurogrit hebben gewerkt hebben een brief van de Inspectie SZW ontvangen. Hierin wordt gevraagd om binnen 2 werkdagen alle werklocaties door te geven waar met het product gewerkt is.
 3. De bedrijven moeten mogelijke plekken van blootstelling én mogelijk blootgestelde werknemers in kaart  brengen. Dat geldt niet alleen voor werknemers van straalbedrijven, maar ook voor werknemers van de bedrijven waar gestraald is.
 4. De arbeidsplaats en/of het mogelijke verspreidingsgebied moet gezien worden als een locatie waar asbest daadwerkelijk aanwezig is of is vrijgekomen. Dit tot het tegendeel is aangetoond.
 5. Het verspreidingsgebied moet dan worden afgezet en/of de ruimte waarbinnen met het grit is gewerkt moet worden afgeschermd/afgesloten onder de vermelding dat daar gevaar voor blootstelling aan asbest aanwezig is.
 6. Conform artikel 4.54a Arbeidsomstandighedenbesluit moet vervolgens worden overgegaan tot het inventariseren van de vermeende besmetting (aard en omvang bepalen) en moet de risicoklasse worden bepaald.
 7. Voor zover uit de inventarisatie blijkt dat asbest is aangetroffen, moet men dit asbest conform de regelgeving (conform de risicoklasse) laten verwijderen. Zo nodig – op basis van het inventarisatierapport –  door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
 8. Straalmiddel verontreinigd met asbest  is een afvalstof geworden.
 9. Als werkgever dient u uw verantwoordelijkheid te nemen om uw werknemers zorgvuldig te informeren over wat er gevonden is en indien nodig nazorg verlenen. Uw bedrijfsarts kan u verder informeren.
 10. De Inspectie SZW heeft opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar blootstellingsrisico’s voor werknemers in verschillende scenario’s. De resultaten van dit onderzoek zullen openbaar worden gemaakt.
 11. Als werknemers zijn blootgesteld aan asbest dan moet dit opgenomen worden in het personeelsdossier van de betreffende werknemers.

Gewerkt met het straalgrit?

Bent u tijdens uw werk langdurig en onbeschermd blootgesteld aan de materialen van Eurogrit? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief van MannaertsAppels Letselschade over dit dossier. Hiervoor stuurt u een (leeg) mailbericht  naar letselschade@mannaertsappels.nl met het onderwerp “Aanmelding nieuwsbrief dossier Eurogrit”. Wij houden u dan vrijblijvend op de hoogte over de juridische ontwikkelingen in deze zaak.

Natuurlijk kunt u ook vrijblijvend contact opnemen met Stijn Kerkhof of één van onze andere letselschade advocaten.

geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 4 oktober 2017

Bijtincident: hondenbezitter moet € 372.553,00 schadevergoeding betalen aan slachtoffer

Rechtbank Rotterdam heeft vorige week een hondenbezitter veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim € 372.553,00. Het slachtoffer werd in haar arm gebeten in de woning van het baasje. Pas nadat de hond door het baasje met een mes werd verwond liet de hond de arm los. Het slachtoffer liep ernstig blijvend armletsel op en kreeg last van psychische klachten door het trauma. Ze raakte hierdoor arbeidsongeschikt.

letselschade vergoeding bijtincident hond

Eerder kreeg de hondenbezitter voor ditzelfde bijtincident een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van de politierechter. Hij zou kort gezegd onvoldoende zorg hebben gedragen om de schade te voorkomen, waardoor de gevolgen voor het slachtoffer ernstig waren (artikel 425 lid 2 en artikel 308 van het Wetboek van Strafrecht).

 

Opmerkelijk: geen verweer

De advocaat van de hondenbezitter voerde tijdens de civiele rechtzaak geen verweer tegen de door het slachtoffer opgevoerde schadeposten. Het slachtoffer vorderde bij de rechter bijvoorbeeld een bedrag van € 144.642,00 voor huishoudelijke hulp en een bedrag van € 158.451,00 voor gemiste (toekomstige) inkomsten tot aan haar pensioengerechtigde leeftijd van 71 jaar. Omdat de schade door de advocaat van de hondenbezitter niet werd betwist, heeft de rechtbank die vorderingen geheel toegewezen.

 

Aansprakelijkheidsverzekering schade huisdier

Als bezitter van een huisdier bent u in beginsel aansprakelijk voor de schade die het dier aanricht. Dat wordt bepaald in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen bieden dekking tegen dergelijke schade. De hondenbezitter uit voornoemd voorbeeld had zo’n verzekering waarschijnlijk niet afgesloten. Deze uitspraak zal mogelijk dus zijn faillissement kunnen betekenen. Controleer daarom goed of uw hond, paard of kat is meeverzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering. Daarmee kunt u een hoop ellende voorkomen.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren? Stuur ons dan gerust een bericht via ons contactformulier. Op werkdagen krijgt u binnen 24 uur gratis en vrijblijvend een antwoord van één van onze letselschade advocaten.

Uitspraak: Rechtbank Rotterdam 27 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7453.