geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 6 november 2017

De Tilburgse Chroom-6 kwestie: de stand van zaken

Tilburgers die tussen 2004 en 2011 hebben deelgenomen aan een re-integratieproject van de gemeente en hebben gewerkt bij NedTrain, zijn mogelijk blootgesteld aan de giftige stof chroom-6. Tijdens het schuren van oude treinstellen kwam de stof vrij. De gemeente Tilburg heeft in het voorjaar van 2016 enkele honderden potentieel gedupeerden hierover geïnformeerd. Voor velen kwam die boodschap als een donderslag bij heldere hemel. Voor sommigen – die sinds het werk bij NedTrain kampten met opmerkelijke gezondheidsklachten – vielen de puzzelstukjes ineens op zijn plaats.

Inmiddels zijn alle betrokken partijen ruim anderhalf jaar bezig met deze kwestie. Het Brabants Dagblad maakte in de weekendeditie van de krant op 4 november jl. opnieuw de balans op. Hoe staat het er ondertussen voor?

De stand van zaken

Uit oude documenten van de NS zou volgens Clevers en Van Mersbergen (journalisten bij het Brabants Dagblad) blijken dat de chroom-6-houdende verf al in de jaren ‘60 door de NS gebruikt werd. Zelfs toen al werd gewaarschuwd voor gezondheidsrisico’s bij het afschuren van de verf.

Daarnaast blijkt dat er in 1979 ook in Tilburg met chroom-6 gewerkt werd. Uit andere documenten blijkt dat de NS in de jaren ‘80, toen de gezondheidsrisico’s van chroom-6 echt bekend begonnen te worden, de verf bewust niet meer gebruikte in de werkplaatsen van NedTrain.

Geen risico-inventarisatie uitgevoerd

Voor de aanvang in 2004/2005 van het inmiddels veelbesproken re-integratieproject van tROM (het re-integratiebedrijf van de gemeente Tilburg) blijkt geen risico-inventarisatie te zijn uitgevoerd. Als de gemeente dat wel had gedaan, dan was de gevaarlijke stof chroom-6 in de verflagen van de oude treinstellen hoogstwaarschijnlijk wel opgemerkt.

 

Onderzoekscommissie Tilburg chroom-6: meer tijd nodig

De onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg chroom-6 heeft op 3 november jl. laten weten dat het RIVM meer tijd nodig heeft voor onderzoek. De onderzoekscommissie heeft met RIVM afgesproken dat de onderzoeksresultaten uiterlijk mei 2018 aan de commissie worden aangeboden. De verwachting is nu dat de commissie vervolgens eind augustus 2018 met een advies aan het Tilburgse college van burgemeester en wethouders komt. Ondertussen blijven betrokkenen in onzekerheid.

 

Tegemoetkoming vanuit gemeente Tilburg

Vanwege de voortdurende onduidelijkheid bij de betrokkenen over hun gezondheidssituatie, heeft de gemeente Tilburg de gedupeerden in 2016 en 2017 een tegemoetkoming van € 385,- per persoon uitbetaald. Dit bedrag is gebaseerd op de hoogte van het eigen risico van de zorgverzekering. De onderzoekscommissie heeft de gemeente geadviseerd om in 2018 hetzelfde te doen. De gemeente neemt hierover nog een besluit.

 

Aansprakelijkheid bij beroepsziekten

Als u als ex-deelnemer van het re-integratieproject gezondheidsklachten heeft opgelopen die er niet zouden zijn geweest wanneer u niet was blootgesteld aan chroom-6, dan kan dat mogelijk worden gezien als een beroepsziekte. Wilt u de gemeente Tilburg en/of NedTrain met succes aansprakelijk stellen voor deze beroepsziekte, dan dient u twee belangrijke zaken aannemelijk te maken:

  1. U moet allereerst voldoende aannemelijk maken dat u tijdens uw werkzaamheden aan chroom-6 bent blootgesteld. Als de gemeente of NedTrain de blootstelling vervolgens gemotiveerd tegenspreekt, dan dient u deze blootstelling ook te bewijzen;
  2. Ten tweede dient u voldoende aannemelijk te maken dat u aan een ziekte of aandoening lijdt die door de blootstelling aan chroom-6 veroorzaakt zou kunnen zijn. Indien u daarin slaagt, dan is de gemeente en/of NedTrain in beginsel aansprakelijk. Zij kunnen dan nog slechts aan aansprakelijkheid ontkomen als zij bewijzen dat zij aan hun zorgplicht hebben voldaan.

Meer weten?

Heeft u een vraag over deze kwestie of wilt u weten hoe u de gemeente of NedTrain aansprakelijk kunt stellen? Onze advocaten staan u graag bij. Bel met 013 – 583 82 00, stuur een bericht naar Stijn Kerkhof of neem contact op met een van onze andere letselschadeadvocaten.