geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 19 januari 2018

Waar kan ik stormschade melden?

Gisteren – 18 januari 2018 – werd onze provincie geteisterd door de zwaarste storm in bijna 30 jaar, aldus BN De Stem. In gemeente Gilze en Rijen werd windkracht 9 gemeten. Zo’n beetje alles waar de wind goed onder kon slaan leek de lucht in te gaan. Schadeafdelingen van verzekeraars werden meteen overspoeld met schademeldingen. In deze blog licht ik toe bij wie u stormschade kunt melden en waar u rekening mee moet houden. Als voorbeelden neem ik woning- en tuinschade, schade aan auto’s, overige (roerende) schade en letselschade.

Woning- en tuinschade

Bij windkracht 7 of meer kunt u in de meeste gevallen terecht bij uw inboedel- of opstalverzekeraar. Als er schade aan uw woning of tuin is ontstaan, dan dient u dat (direct) te melden bij uw opstalverzekeraar. Afhankelijk van de geldende polisvoorwaarden moet u rekening houden met een eigen risico van minimaal € 200,-.

Zaken die in de tuin staan en door de storm zijn beschadigd, zullen doorgaans slechts verzekerd zijn als die zaken in de tuin thuis horen. U moet dan denken aan verlichting, pergola’s, vlaggenmasten, een ingebouwd zwembad en bijvoorbeeld een vaste buitenkeuken. Schade aan een schutting kan eveneens bij uw opstalverzekeraar worden gemeld. Als de erfafscheiding precies op de erfgrens staat, dan zult u echter maar maximaal 50% van de schade kunnen claimen bij uw verzekeraar. Uw buren zullen in beginsel verantwoordelijk zijn voor de overige 50%.

Schade aan los tuinmeubilair is doorgaans verzekerd onder uw inboedelverzekering. Ingeval u in een huurwoning woont en er sprake is van schade aan de woning, dan dient u dat te melden bij uw verhuurder. De verhuurder is in beginsel verantwoordelijk voor stormschade aan de woning (en het afsluiten van een opstalverzekering).

Schade aan auto

Is er vanwege de storm een afgebroken tak, omgewaaide boom of ander object op uw auto terecht gekomen, dan zal de schade verzekerd zijn indien u een ‘Beperkt casco’- of ‘Allrisk’-autoverzekering heeft afgesloten. Dit gaat meestal niet ten koste van uw schadevrije jaren. Er kan echter wel een eigen risico gelden.

Mocht er een object van een ander op uw auto zijn gewaaid, dan kan de schade in een uitzonderlijk geval nog op een (aansprakelijkheidsverzekering van een) ander te verhalen zijn. U moet dan kunnen aantonen dat het object voorafgaand aan de storm al gebrekkig was. Het gebrek moet dan in feite de oorzaak zijn van de schade. Van een relevant gebrek kan bijvoorbeeld sprake zijn als de omgewaaide boom vóór de storm al rot was of als het dak van uw buren niet goed geconstrueerd was. Mogelijk kan de bezitter van de boom of het dak zich dan nog met succes verweren door te stellen en bewijzen dat er sprake was van overmacht, waardoor het gebrek niet van doorslaggevend belang was.

Schade aan overige (roerende) zaken

In de meeste andere gevallen zult u helaas de schade aan (niet-verzekerde) eigendommen zelf moeten dragen. Eén uitzondering geldt wederom voor zaken die beschadigd zijn door een gebrekkige zaak van een ander. U kan dan mogelijk met succes de bezitter van die gebrekkige zaak aanspreken op uw schade. Ook dan kan er overigens sprake zijn van een overmachtsituatie, waardoor zo’n claim niet zal slagen.

Letselschade

Als u vanwege de storm een (eenzijdig) auto-ongeval is overkomen, dan kunt u uw letselschade verhalen op uw ‘schadeverzekering inzittenden’ (SVI) , mits u die natuurlijk een heeft.

Blijvend letsel kunt u daarnaast melden bij een eventuele ongevallenverzekeraar.

Verder is letselschade mogelijk nog te verhalen op een ander, als die schade is veroorzaakt door een gebrekkige zaak of fout van een ander (behoudens overmacht).

Tips

Meld schade direct. Neem voor zover mogelijk foto’s van de schade en onthoud het tijdstip van het ontstaan van de schade. Inboedel- en opstalverzekeraars controleren aan de hand van windmetingen van het KNMI of er op het tijdstip van het onstaan van uw stormschade sprake was van windkracht 7 of meer.

Verzekeraar weigert uw stormschade te vergoeden?

Indien u een geschil heeft met uw verzekeraar over de vergoeding van uw stormschade, dan kunt u vrijblijvend een bericht sturen naar Stijn Kerkhof of één van onze andere advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheid, schade en verzekering. Omschrijf in uw bericht dan zo volledig mogelijk het standpunt van de verzekeraar en voeg daar de geldende polisvoorwaarden aan toe.

geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 10 januari 2018

Speelt Nefit met vuur…?

Volgens onderzoek van RTL Nieuws zou de Topline HR ketel van Nefit onmiddellijk gevaar opleveren voor de bezitters daarvan. Door het kromtrekken van de warmtewisselaar door de hitte, zou de ketel acuut brandgevaar opleveren en zouden het uiterst gevaarlijke koolmonoxide en rookgassen vrij kunnen komen. Nefit zou al geruime tijd van dit fenomeen op de hoogte zijn maar onvoldoende hebben ondernomen. Er zouden nog ruim 100.000 gevaarlijke ketels in gebruik zijn. Productaansprakelijkheid ligt op de loer.

 

 Wat zegt de wet?

Een producent is, kort gezegd, aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Een product is gebrekkig als het bij normaal gebruik voor het doel waarvoor het bestemd is, schade veroorzaakt.

Van een ketel hoef je natuurlijk niet te verwachten dat de warmtewisselaar kromtrekt door de hitte waardoor er brandgevaar ontstaat en er giftige stoffen vrij kunnen komen. Indien de conclusies van het onderzoek van RTL Nieuws juist zijn, dan ligt aansprakelijkheid van Nefit voor de hand als het mis gaat. Vooral indien komt vast te staan dat Nefit van het gebrek wist en desondanks niet adequaat heeft gehandeld.

 

Wat had Nefit moeten doen?

In het RTL Nieuws van dinsdag 9 januari 2018 geeft de commercieel directeur van Nefit commentaar. Volgens Nefit is er geen enkel gevaar. De directeur voegt daaraan toe dat hij er vanuit gaat dat de bezitter wel netjes jaarlijks zijn ketel laat onderhouden. Een zwak argument als de ketel daadwerkelijk gevaarlijk blijkt te zijn.

Het is immers voor de juridische vraag naar productaansprakelijkheid in dit geval niet relevant of de ketel jaarlijks wordt onderhouden. Het kromtrekken van de warmtewisselaar is een gevaarlijke – en dus gebrekkige – eigenschap die de ketel bij het verlaten van de fabriek, dus van meet af aan, al niet behoort te hebben. Of een aan het ontwerp inherent gevaar zich verwezenlijkt en tot schade leidt, laat Nefit kennelijk afhangen van de vraag of de bezitter netjes jaarlijks de ketel laat onderhouden. Daarmee neemt Nefit een groot risico, tenminste als de conclusies van RTL Nieuws juist zijn en speelt Nefit inderdaad met vuur.

Nefit had – indien de conclusies van het onderzoek juist zijn – veel eerder actie moeten ondernemen en ketels moeten vervangen, terugroepen en moeten waarschuwen. Dat is niet gebeurd terwijl de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen de daaraan verbonden kosten dekken via de zogenoemde ‘bereddingskosten’ en ‘product recall’ polisvoorwaarden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet op dit moment nader onderzoek naar de Topline HR ketels van Nefit.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid, schade en verzekering? Neem dan contact op met  één van onze advocaten van de sectie aansprakelijkheid, schade en verzekering.

geschreven door Angela van Hoesel
geschreven op 4 januari 2018

Medische fout: zorgverleners zijn ook maar mensen

Enige weken geleden moest ik een ingreep ondergaan in het ziekenhuis. Op de dag van de behandeling werd mij bij de intake gevraagd of ik een formulier had getekend dat ik akkoord ga met de risico’s van de ingreep. Nee, dat had ik niet. Toen ik aan het wachten was voor de ingreep, werd door de verpleegster van de afdeling nogmaals gezegd dat ik het formulier niet ondertekend had. Verschillende gedachten flitsten door mijn hoofd: moet ik nu nog tekenen? Wat als? Eén ding was zeker: de ingreep moest doorgaan. Gelukkig is alles goed afgelopen, maar wat als het niet goed was gegaan?

 

Medische fout

 

Zorgverleners zijn ook maar mensen, die heel erg hard werken. Ik heb zelf weer gezien hoe hard er gewerkt wordt met te weinig personeel. Ik neem mijn petje echt af voor de mensen in de zorg. Maar waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. En wat moet u doen als u van mening bent dat dit bij u is gebeurd?

Bij een medische fout is de arts of zorgverlener aansprakelijk voor de schade die u daardoor lijdt. Vermoedt u dat er sprake is van een medische fout, maak dit dan in ieder geval altijd bespreekbaar met uw zorgverlener. Wat voor u een fout lijkt, kan na een medische evaluatie toch een complicatie blijken te zijn. Maar ook bij een optredende complicatie kan een arts aansprakelijk zijn indien hij u niet voorafgaand aan de ingreep duidelijk heeft gewezen op de mogelijke risico’s en u goed heeft geïnformeerd.

 

Klacht indienen

 

Per 1 januari 2017 dienen alle zorgaanbieders een klachtenfunctionaris te hebben, waar u als patiënt terecht kunt. Als u van mening bent dat er echt een medische fout is gemaakt, moet u een klacht bij de klachtenfunctionaris neerleggen. Maar natuurlijk kunnen ook de letselschadeadvocaten van MannaertsAppels u begeleiden in het proces. Samen met u gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn en zullen wij ook advies inwinnen van onze eigen medisch adviseur. U bent altijd welkom voor een eerste gratis en vrijblijvend gesprek.

 

Gratis inloopspreekuur

 

Iedere donderdag van 16.00 – 17.00 uur hebben wij ook een gratis inloopspreekuur. U kunt bij ons natuurlijk ook terecht als u na een (bedrijfs)ongeval nog blijvend letsel hebt opgelopen. Voor meer informatie kunt u mij bellen op 013-5838246.