geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 10 januari 2018

Speelt Nefit met vuur…?

Volgens onderzoek van RTL Nieuws zou de Topline HR ketel van Nefit onmiddellijk gevaar opleveren voor de bezitters daarvan. Door het kromtrekken van de warmtewisselaar door de hitte, zou de ketel acuut brandgevaar opleveren en zouden het uiterst gevaarlijke koolmonoxide en rookgassen vrij kunnen komen. Nefit zou al geruime tijd van dit fenomeen op de hoogte zijn maar onvoldoende hebben ondernomen. Er zouden nog ruim 100.000 gevaarlijke ketels in gebruik zijn. Productaansprakelijkheid ligt op de loer.

 

 Wat zegt de wet?

Een producent is, kort gezegd, aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Een product is gebrekkig als het bij normaal gebruik voor het doel waarvoor het bestemd is, schade veroorzaakt.

Van een ketel hoef je natuurlijk niet te verwachten dat de warmtewisselaar kromtrekt door de hitte waardoor er brandgevaar ontstaat en er giftige stoffen vrij kunnen komen. Indien de conclusies van het onderzoek van RTL Nieuws juist zijn, dan ligt aansprakelijkheid van Nefit voor de hand als het mis gaat. Vooral indien komt vast te staan dat Nefit van het gebrek wist en desondanks niet adequaat heeft gehandeld.

 

Wat had Nefit moeten doen?

In het RTL Nieuws van dinsdag 9 januari 2018 geeft de commercieel directeur van Nefit commentaar. Volgens Nefit is er geen enkel gevaar. De directeur voegt daaraan toe dat hij er vanuit gaat dat de bezitter wel netjes jaarlijks zijn ketel laat onderhouden. Een zwak argument als de ketel daadwerkelijk gevaarlijk blijkt te zijn.

Het is immers voor de juridische vraag naar productaansprakelijkheid in dit geval niet relevant of de ketel jaarlijks wordt onderhouden. Het kromtrekken van de warmtewisselaar is een gevaarlijke – en dus gebrekkige – eigenschap die de ketel bij het verlaten van de fabriek, dus van meet af aan, al niet behoort te hebben. Of een aan het ontwerp inherent gevaar zich verwezenlijkt en tot schade leidt, laat Nefit kennelijk afhangen van de vraag of de bezitter netjes jaarlijks de ketel laat onderhouden. Daarmee neemt Nefit een groot risico, tenminste als de conclusies van RTL Nieuws juist zijn en speelt Nefit inderdaad met vuur.

Nefit had – indien de conclusies van het onderzoek juist zijn – veel eerder actie moeten ondernemen en ketels moeten vervangen, terugroepen en moeten waarschuwen. Dat is niet gebeurd terwijl de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen de daaraan verbonden kosten dekken via de zogenoemde ‘bereddingskosten’ en ‘product recall’ polisvoorwaarden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet op dit moment nader onderzoek naar de Topline HR ketels van Nefit.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid, schade en verzekering? Neem dan contact op met  één van onze advocaten van de sectie aansprakelijkheid, schade en verzekering.