geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 19 januari 2018

Waar kan ik stormschade melden?

Gisteren – 18 januari 2018 – werd onze provincie geteisterd door de zwaarste storm in bijna 30 jaar, aldus BN De Stem. In gemeente Gilze en Rijen werd windkracht 9 gemeten. Zo’n beetje alles waar de wind goed onder kon slaan leek de lucht in te gaan. Schadeafdelingen van verzekeraars werden meteen overspoeld met schademeldingen. In deze blog licht ik toe bij wie u stormschade kunt melden en waar u rekening mee moet houden. Als voorbeelden neem ik woning- en tuinschade, schade aan auto’s, overige (roerende) schade en letselschade.

Woning- en tuinschade

Bij windkracht 7 of meer kunt u in de meeste gevallen terecht bij uw inboedel- of opstalverzekeraar. Als er schade aan uw woning of tuin is ontstaan, dan dient u dat (direct) te melden bij uw opstalverzekeraar. Afhankelijk van de geldende polisvoorwaarden moet u rekening houden met een eigen risico van minimaal € 200,-.

Zaken die in de tuin staan en door de storm zijn beschadigd, zullen doorgaans slechts verzekerd zijn als die zaken in de tuin thuis horen. U moet dan denken aan verlichting, pergola’s, vlaggenmasten, een ingebouwd zwembad en bijvoorbeeld een vaste buitenkeuken. Schade aan een schutting kan eveneens bij uw opstalverzekeraar worden gemeld. Als de erfafscheiding precies op de erfgrens staat, dan zult u echter maar maximaal 50% van de schade kunnen claimen bij uw verzekeraar. Uw buren zullen in beginsel verantwoordelijk zijn voor de overige 50%.

Schade aan los tuinmeubilair is doorgaans verzekerd onder uw inboedelverzekering. Ingeval u in een huurwoning woont en er sprake is van schade aan de woning, dan dient u dat te melden bij uw verhuurder. De verhuurder is in beginsel verantwoordelijk voor stormschade aan de woning (en het afsluiten van een opstalverzekering).

Schade aan auto

Is er vanwege de storm een afgebroken tak, omgewaaide boom of ander object op uw auto terecht gekomen, dan zal de schade verzekerd zijn indien u een ‘Beperkt casco’- of ‘Allrisk’-autoverzekering heeft afgesloten. Dit gaat meestal niet ten koste van uw schadevrije jaren. Er kan echter wel een eigen risico gelden.

Mocht er een object van een ander op uw auto zijn gewaaid, dan kan de schade in een uitzonderlijk geval nog op een (aansprakelijkheidsverzekering van een) ander te verhalen zijn. U moet dan kunnen aantonen dat het object voorafgaand aan de storm al gebrekkig was. Het gebrek moet dan in feite de oorzaak zijn van de schade. Van een relevant gebrek kan bijvoorbeeld sprake zijn als de omgewaaide boom vóór de storm al rot was of als het dak van uw buren niet goed geconstrueerd was. Mogelijk kan de bezitter van de boom of het dak zich dan nog met succes verweren door te stellen en bewijzen dat er sprake was van overmacht, waardoor het gebrek niet van doorslaggevend belang was.

Schade aan overige (roerende) zaken

In de meeste andere gevallen zult u helaas de schade aan (niet-verzekerde) eigendommen zelf moeten dragen. Eén uitzondering geldt wederom voor zaken die beschadigd zijn door een gebrekkige zaak van een ander. U kan dan mogelijk met succes de bezitter van die gebrekkige zaak aanspreken op uw schade. Ook dan kan er overigens sprake zijn van een overmachtsituatie, waardoor zo’n claim niet zal slagen.

Letselschade

Als u vanwege de storm een (eenzijdig) auto-ongeval is overkomen, dan kunt u uw letselschade verhalen op uw ‘schadeverzekering inzittenden’ (SVI) , mits u die natuurlijk een heeft.

Blijvend letsel kunt u daarnaast melden bij een eventuele ongevallenverzekeraar.

Verder is letselschade mogelijk nog te verhalen op een ander, als die schade is veroorzaakt door een gebrekkige zaak of fout van een ander (behoudens overmacht).

Tips

Meld schade direct. Neem voor zover mogelijk foto’s van de schade en onthoud het tijdstip van het ontstaan van de schade. Inboedel- en opstalverzekeraars controleren aan de hand van windmetingen van het KNMI of er op het tijdstip van het onstaan van uw stormschade sprake was van windkracht 7 of meer.

Verzekeraar weigert uw stormschade te vergoeden?

Indien u een geschil heeft met uw verzekeraar over de vergoeding van uw stormschade, dan kunt u vrijblijvend een bericht sturen naar Stijn Kerkhof of één van onze andere advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheid, schade en verzekering. Omschrijf in uw bericht dan zo volledig mogelijk het standpunt van de verzekeraar en voeg daar de geldende polisvoorwaarden aan toe.