geschreven door Madelon Beljaars
geschreven op 7 januari 2019

Scootmobiel moet veiliger!

Naast de heel recente berichtgeving over de stint, is ook de scootmobiel aan de beurt. Ook die moet veiliger, volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een recent gepubliceerd rapport.

Toename ongevallen met scootmobiel

Met de toenemende vergrijzing neemt ook het gebruik van de scootmobiel toe. Volgens het rapport reden er in 2003 zo’n 115.000 scootmobielen rond en in 2013 waren dat er al zo’n 250.000. Gebruikers zijn vrijwel allemaal boven de 60 jaar oud.

Op 4 januari jl. vond er in Berkel-Enschot nog een ongeval plaats met een scootmobiel waarbij een gebruikster van een scootmobiel een aanrijding had met een vuilniswagen. (Artikel Brabants Dagblad).

Sinds 2010 is er ook een forse toename gemeten van dodelijke ongevallen met scootmobielen. Van 19 naar 41 per jaar. Dat was de aanleiding om te onderzoeken welke maatregelen nodig zouden zijn om de veiligheid van het gebruik van scootmobielen te verbeteren.

Uitkomst onderzoek

De conclusie van de SWOV is dat er heel wat maatregelen nodig zal zijn om het aantal ernstige en dodelijke scootmobielongevallen te verminderen. Maatregelen zouden enerzijds gericht moeten zijn op technische verbeteringen van de scootmobiel (o.a. betere remmogelijkheden en meer stabiliteit) en anderzijds op verbetering ten aanzien van de inrichting van de weg (o.a. bredere fietspaden, geen hoge stoepranden).

Eisen aan bestuurder

Geconcludeerd in het rapport wordt ook dat de medische conditie van de scootmobielgebruiker er soms aan heeft bijgedragen dat het ongeval is gebeurd. Bijvoorbeeld omdat een obstakel niet werd waargenomen, of dat er met onvoldoende kracht is bijgestuurd.

Er worden in Nederland echter geen eisen gesteld aan de rijgeschiktheid van de bestuurder van een scootmobiel. Die keuze is bewust gemaakt, zodat mensen met lichamelijke beperkingen mobiel kunnen blijven.

Zwakke verkeersdeelnemer?

Een scootmobiel is een motorrijtuig. Motorrijtuigen worden beschouwd als ‘sterke’ verkeersdeelnemers. Het besturen van een scootmobiel is echter zeker niet zonder gevaar. De bestuurder van het voertuig is zeer kwetsbaar. Er bestaat geen bescherming van het voertuig en een bestuurder is ook niet verplicht om een helm te dragen.

De rechter heeft daarom geoordeeld dat de bestuurder van de scootmobiel,  ondanks dat hij rijdt op een motorrijtuig toch wel beschouwd dient te worden als een kwetsbare (zwakke) verkeersdeelnemers, net als voetgangers en fietsers. Dat betekent dat een automobilist ten opzichte van de bestuurder van een scootmobiel eenzelfde zware zorgvuldigheidsplicht heeft als ten opzichte van een voetganger of fietser. De automobilist dient bij het bepalen van zijn rijgedrag rekening te houden met fouten van bestuurders van scootmobielen.

Heeft een scootmobiel ook bescherming van art. 185 Wegenverkeerswet (50%-regel)?

In de wet is bepaald dat fietsers en voetgangers, omdat zij worden beschouwd als zwakke verkeersdeelnemers, bij een ongeval met een motorrijtuig, behoudens overmacht van de automobilist, in elk geval 50% van de schade vergoed krijgen, ongeacht of zij een verkeersfout hebben gemaakt. Deze regel geldt, ondanks dat ook de bestuurder van een scootmobiel moet worden beschouwd als een zwakke verkeersdeelnemer, niet voor gebruikers van scootmobielen.

De bestuurder van een scootmobiel zal bij een ongeval met een auto daarom altijd moeten stellen en zo nodig bewijzen dat de automobilist een verkeersfout heeft gemaakt. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met de zorgplicht die de automobilist heeft jegens de bestuurder van een scootmobiel maar er bestaat, zoals wel bij fietsers en voetgangers, geen garantie op in elk geval 50% vergoeding van de schade.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ongevallen met scootmobielen of heeft u andere vragen over aansprakelijkheid of letselschade, neem dan contact op met Madelon Beljaars of één van de andere letselschadespecialisten van ons kantoor.