geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 1 februari 2019

Schadevergoeding Chroom-6 in Tilburg: de verdere afwikkeling

‘Door het stof’, zo luidt de titel van het glasheldere eindrapport (van 31 januari 2019) van de onafhankelijke Onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6. De kritiek van de commissie op de verantwoordelijke partijen – NS-NedTrain, het Spoorwegmuseum en de gemeente Tilburg – is fors. Hierna wordt besproken hoe de verdere schadeafwikkeling er volgens de commissie uit moet komen zien.

Oordelen van de commissie

Het is behoorlijk misgegaan met de werkomstandigheden en arbeidsveiligheid van de mensen op de werkvloer op de locatie van tROM/NS-NedTrain. Voor de meeste slachtoffers was dit overigens al lang duidelijk, maar nu worden zij ook eindelijk gesteund door dit onafhankelijke rapport van de commissie. De gemeente Tilburg, NS-NedTrain en het Spoorwegmuseum hadden de schadelijke blootstelling aan chroom-6 kunnen en moeten voorkomen. De commissie oordeelt onder meer:

 • dat gemeente Tilburg zich niet hield aan de voorschriften van de Arbowet;
 • dat passende en noodzakelijke beschermingsmaatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid gebrekkig en ontoereikend bleken;
 • dat NS-NedTrain als enige van de drie partijen van de gezondheidsrisico’s van de aanwezige chroomhoudende verf wist; en
 • dat NS-NedTrain niet in actie is gekomen, nadat medewerkers van dat bedrijf signaleerden dat werken bij tROM onveilig was.

Schadevergoeding voor slachtoffers

De commissie stuurt aan op een nu snelle afhandeling van schadevergoedingen, ook van eventuele individuele aanspraken. Een vergoeding moet passend zijn en de betrokkenen helpen om de periode tROM een plek te geven. De gemeente Tilburg dient hierin als zorgplichtige werkgever het voortouw te nemen, aldus de commissie.

Waaruit zal de schadevergoeding bestaan?

De commissie adviseert de volgende bestanddelen in een regeling te betrekken:

 1. Een aanvullende tegemoetkoming voor iedereen die bij tROM op de locatie NS/NedTrain heeft gewerkt. De duur van de werkzaamheden kan van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding.
 2.  Een vergoeding voor immateriële schade (smartengeld) aan de betrokkenen die lijden aan een of meer ziekten of aandoeningen uit de lijst van het RIVM-onderzoek die door Chroom-6 kunnen worden veroorzaakt.
 3. Voor individuele betrokken die meer schade hebben geleden – zoals verlies van arbeidsvermogen (ook in de toekomst), medische kosten, huishoudelijke of persoonlijke ondersteuning etc. – moet er naast de mogelijkheid van een juridische procedure ook een alternatief komen. De commissie beveelt aan voor deze groep een deskundigepanel in te stellen. Dergelijke panels opereerden in de misbruikzaken van de RK-kerk en bij de schietpartij in Alphen aan de Rijn.

Individuele claims van slachtoffers

De letselschade advocaten van MannaertsAppels staan individuele slachtoffers bij. In het geval van de Tilburgse Chroom-6-kwestie zullen de volgende personen in beginsel een succesvolle claim op de gemeente Tilburg en/of NS-NedTrain hebben:

 1. Zij die bij tROM op de locatie van NS-NedTrain hebben gewerkt en mogelijk zijn blootgesteld aan Chroom-6; en
 2. lijden aan een ziekte of aandoening uit de lijst van het RIVM-onderzoek, te weten:
 • longkanker;
 • neus- en bijholtekanker;
 • maagkanker;
 • Chroom-6-gerelateerd allergisch contacteczeem;
 • Chroom-6-gerelateere allergische astma en rhinitis;
 • chronische longziekten;
 • perforatie neustussenschot door chroomzweren.

Meer weten?

Wilt u rechtsbijstand door een van onze letselschade specialisten bij bijvoorbeeld een individuele claim op de gemeente of NS, dan kunt u contact met ons opnemen. Bel ons op 013 – 583 82 46 of stuur ons een bericht.