Jade Albert

geschreven door Jade Albert
geschreven op 13 juli 2020

Help, mijn kind is gebeten door een hond, wat nu?

Regelmatig behandel ik zaken waarbij een kind is gebeten door een hond. Hoewel ikzelf een liefhebber ben van deze viervoeters, weet ik hoeveel schade een hondenbeet kan aanrichten. Voor jonge kinderen kan een dergelijk incident aanzienlijke gevolgen hebben. Als ouder of voogd wil je dan dat naast een vergoeding voor de geleden schade, een en ander voor de toekomst ook goed wordt geregeld. Een advocaat gespecialiseerd op het gebied van letselschade kan je daarbij helpen.

Aansprakelijkheid

Allereerst is het van belang dat je de bezitter (vaak de eigenaar) van de hond formeel en schriftelijk aansprakelijk stelt. In haar blog van 12 februari 2019 geeft mijn collega Madelon Beljaars een aantal praktische tips bij een incident met een hondenbeet. Kort gezegd is op grond van de wet, namelijk artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek (BW), de bezitter van een hond aansprakelijk voor de schade die zijn dier veroorzaakt. Het gaat hier om een zogenaamde risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat de bezitter in beginsel aansprakelijk zal zijn en dat ‘schuld’ niet vereist is.

Meestal is een eigenaar voor aansprakelijkheid verzekerd. De WA-verzekering dekt in beginsel de schade die door een dier wordt veroorzaakt. Uiteindelijk zal de schade verhaald worden bij de betreffende verzekeraar.

Schade

Een hondenbeet kan zowel behoorlijke fysieke (wonden met blijvende littekens) als psychische schade (angst voor honden, herbelevingen, slapeloosheid) tot gevolg hebben. Bij het vorderen van een schadevergoeding kun je denken aan de volgende schadeposten:  (toekomstige) medische behandelingen (zoals plastische chirurgie); ziekenhuis daggeldvergoeding bij een verblijf in het ziekenhuis; de eigen bijdragen voor medicatie, verbandmiddelen en medische hulpmiddelen; mantelzorgvergoeding en de reiskosten.

Als de (aansprakelijke partij of diens) verzekeraar de aansprakelijkheid erkent, kun je de redelijke advocaat- en deskundigenkosten ook op hen verhalen. Dit betekent dat rechtsbijstand door een advocaat in beginsel geheel kosteloos is.

Verder bestaat er een recht op immateriële schade, ook wel “smartengeld” genoemd. Dit is een vergoeding voor gederfde levensvreugde, pijn en verdriet als gevolg van de gebeurtenis en het opgelopen letsel. De aard en de duur van het letsel spelen mee bij de omvang van het smartengeld. Een advocaat zal samen met je bekijken wat de hoogte van het smartengeld dient te zijn.

BEM-clausule

Voor kinderen (onder de 18 jaar) geldt dat zij de schadevergoeding zullen moeten ontvangen op een bankrekening met een zogenaamde “BEM-clausule”.  Dit betekent dat het schadebedrag pas opgenomen kan worden vanaf de 18 jaar. Zo’n geblokkeerde bankrekening is in het leven geroepen om minderjarigen te beschermen. Alleen met toestemming van de kantonrechter kunnen de ouders geld opnemen van deze geblokkeerde rekening, bijvoorbeeld om een dure medische behandeling van een kind te betalen.

Meer weten?

Wil je meer weten over letsel door honden, andere dieren, of heb je andere vragen over aansprakelijkheid of letselschade, neem dan contact op met Jade Albert of één van de andere letselschadespecialisten van ons kantoor.