geschreven door Madelon Beljaars
geschreven op 28 augustus 2020

Verwondingen bij vogelshow Avifauna

Het zal weinig mensen zijn ontgaan, op 24 augustus 2020 zijn een oma en een baby van 5 maanden gewond geraakt tijdens het bekijken van een vogelshow in Avifauna. Een gier maakte vermoedelijk een inschattingsfout waardoor hij in het publiek terechtkwam in plaats van op de landingspaal. Met forse verwondingen tot gevolg bij de oma en haar kleinkind.

Bokito

Alhoewel het gelukkig vrijwel altijd goed gaat, kan het dus ook mis gaan. De gevolgen kunnen dan zeer ernstig zijn. Zo werd op 18 mei 2007 de gorilla Bokito wereldberoemd toen hij uit zijn verblijf in diergaarde Blijdorp ontsnapte en een bezoekster meesleurde, die ernstig gewond raakte. Dieren zijn nu eenmaal onberekenbaar en vormen daarmee een risico op gevaar, ook als ze in een dierentuin verblijven.

Aansprakelijkheid bij dieren

Over de aansprakelijkheid voor dieren en wat te doen na een (bijt)incident schreven wij al eerder de volgende blogs:
Gebeten door een hond? Hoe voorkom je dat je als slachtoffer ‘de hond in de pot vindt’?
Help, mijn kind is gebeten door een hond, wat nu?

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact op met Madelon Beljaars of één van onze andere medewerkers van ons kantoor.

 

geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 21 augustus 2020

Hoe kun je een whiplash syndroom bewijzen? Een stappenplan

Ieder jaar lopen in Nederland naar schatting tussen de 30.000 en 50.000 personen een whiplash op door een verkeersongeval. Een whiplash syndroom is een verzamelnaam voor allerlei symptomen die kunnen optreden door een aanrijding waarbij krachten inwerken op de hals en/of de nek. Een opgelopen whiplash syndroom is soms moeilijk te bewijzen. Zeker bij langdurige klachten. Aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen het standpunt innemen dat bij langdurige klachten de oorzaak van die klachten buiten het ongeval moet worden gezocht. Dit kan ertoe leiden dat er geen schadevergoeding (meer) wordt uitbetaald. Hoe bewijs je als slachtoffer dat je door een ongeval een whiplash syndroom hebt opgelopen?

Whiplash Associated Disorder (WAD)

De klachten die door een whiplash kunnen ontstaan zijn onder meer:

  • Nekpijn;
  • Hoofdpijn;
  • Wazig zicht;
  • Vermoeidheid;
  • Verstoringen in het gehoor;
  • Schouder- of pijn bovenste ledemaat;
  • Rugpijn;
  • Verstoorde slaap;
  • Duizeligheid;
  • Gevoeligheid voor geluid en licht.

De officiële benaming voor het klachtenpatroon wat door een whiplash ontstaat is een ‘Whiplash Associated Disorder’ (WAD). Dit klachtenpatroon bestaat hoofdzakelijk uit moeilijk objectiveerbare klachten. Dit zijn dus klachten waarvoor geen duidelijke medische oorzaak gevonden kan worden. Een CT-scan of MRI-scan in het ziekenhuis toont dan bijvoorbeeld geen medische afwijkingen aan. Een aansprakelijke partij (zoals een WAM-verzekeraar bij een verkeersongeval) kan dan het verweer voeren dat de gemelde klachten niet zijn te verklaren vanuit het ongeval. Anders gezegd, bestaat er volgens de verzekeraar géén medisch causaal verband tussen de klachten (schade) en het verkeersongeval. Zo’n standpunt kan bij een benadeelde partij tot de nodige frustratie leiden.

Stappenplan voor bewijs

Hierna volgt op hoofdlijnen een stappenplan van het traject om (langdurige) whiplash klachten te kunnen bewijzen:

Stap 1: Medisch behandeltraject

Het is van belang om klachten (zoals hoofd-, nek-, schouder- en/of rugpijn) na een verkeersongeval zo snel mogelijk te melden bij je huisarts. Blijf hier zeker niet te lang mee rondlopen, want als er een te groot gat ontstaat tussen de datum van de eerste melding van klachten bij een medisch behandelaar en de datum van het ongeval, dan kan er een bewijsprobleem ontstaan. Een aansprakelijke partij zal dan (mogelijk met succes) het standpunt kunnen innemen dat het vanwege het te grote tijdsverloop niet meer aannemelijk kan worden gemaakt dat het ongeval de klachten heeft veroorzaakt.

Daarnaast is het vanzelfsprekend van belang om de juiste (therapeutische) behandeling te krijgen om het herstel te kunnen bespoedigen.

Stap 2: Medische informatie opvragen

Met jouw toestemming zal de door jou ingeschakelde letselschade advocaat jouw medisch behandelaars verzoeken om inzage in de relevante medische verslagen. De opgevraagde medische informatie vormt het bewijs van het opgelopen letsel. Die informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar de medisch adviseur van jouw advocaat. Daarnaast wordt deze informatie gedeeld met de aansprakelijke partij. Zeker als whiplashklachten langere tijd aanhouden dan zal de aansprakelijke partij ook bewijs willen zien van jouw gezondheidssituatie voorafgaand aan het ongeval. Alleen dan kan immers een goede beoordeling worden gemaakt van de gevolgen van het ongeval.

In beginsel zal dan jouw medische voorgeschiedenis tot maximaal twee jaar vóór het verkeersongeval worden opgevraagd bij jouw huisarts. Indien daaruit geen soortgelijke klachten blijken als na het verkeersongeval, dan is daarmee een belangrijk aanknopingspunt voor het bewijs geleverd. Mochten er daarentegen wel soortgelijke klachten zijn geweest voorafgaand aan het ongeval, dan moet daarover mogelijk meer informatie worden opgevraagd om de concrete verschillen te kunnen duiden.

Stap 3: Whiplash klachten duren langer dan 2 jaar

Indien je langer dan twee jaar last blijft houden van whiplash klachten dan is een onafhankelijke medische expertise vaak noodzakelijk om het bewijs te kunnen leveren van de oorzaak van die klachten. In gezamenlijk overleg met de aansprakelijke partij kan er dan (bijvoorbeeld) een onafhankelijke neuroloog of neuropsycholoog worden ingeschakeld. Die medisch deskundige bekijkt allereerst of hij/zij jouw klachten medisch kan verklaren vanuit het ongeval. Indien de klachten niet medisch te verklaren zijn vanuit het ongeval, dan kan er toch sprake zijn van een juridisch causaal verband tussen de klachten het ongeval. De ingeschakelde deskundige moet in dat verband op zijn minst van mening zijn dat er sprake is van ‘een plausibel klachtenpatroon’. Dat is het geval indien er een ‘consistent, consequent en samenhangend’ patroon van klachten is. Daarnaast is vereist dat er geen alternatieve oorzaak – anders dan het ongeval – denkbaar is.

Stap 4: Nog steeds discussie? Eventueel naar de rechter

Zodra een onafhankelijke medische expertise heeft plaatsgevonden, waarmee ofwel het medisch ofwel het juridisch causaal verband voldoende duidelijk is geworden, dan is jouw letselschadezaak in beginsel rijp voor een gang naar de rechter indien partijen het daarover onderling toch niet eens worden.

Een rechter heeft een deskundigenrapport nodig om de zaak te kunnen beoordelen. Zonder een deskundigenrapport zal een rechter in beginsel geen uitspraak kunnen doen over het causaal verband tussen gestelde whiplash klachten en een ongeval.

Meer weten?

Neemt jouw wederpartij jouw whiplash klachten niet serieus? Of heb je hierover een andere vraag? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Stijn Kerkhof of één van de andere letselschade advocaten van ons kantoor.