Jade Albert

geschreven door Jade Albert
geschreven op 27 oktober 2020

Verjaring letselschadevordering

Een schadevordering in een letselschadezaak kan verjaren. Dit betekent dat je als slachtoffer na een aantal jaren geen aanspraak meer kunt maken op een schadevergoeding. Waar moet je op letten?

Verjaringstermijnen

Een vordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van vijf jaar (artikel 3:310 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Deze termijn begint te lopen op het moment dat je als slachtoffer met de schade én met de schadeveroorzaker bekend bent geworden. Als slachtoffer verwacht men  dat je eenvoudig onderzoek verricht om te achterhalen wie de aansprakelijke partij is. Het is altijd verstandig om na een ongeval zo snel mogelijk (getuigen)bewijs te verzamelen.

Daarnaast geldt een verjaringstermijn van twintig jaar (artikel 3:310 lid 1 BW). Deze termijn begint te lopen vanaf het moment van het ongeval of het incident. Dit betekent dat een vordering tot vergoeding van schade hoe dan ook na twintig jaar verjaart. Oók als je als slachtoffer pas na jaren erachter komt wie aansprakelijk is voor de schade.

Verjaring verkeersongeval met motorrijtuig

Na een verkeersongeval met een motorrijtuig kun je bij de WAM-verzekeraar van het motorrijtuig rechtstreeks een vordering indienen. Een schadevordering op de verzekeraar verjaart door verloop van drie jaar (artikel 10 lid 1 WAM). Deze afwijkende verjaringstermijn begint te lopen vanaf de datum dat het verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Voor het indienen van een vordering bij de aansprakelijke persoon (zoals de bestuurder) geldt nog wel de verjaringstermijn van vijf jaar.

Minderjarigen

Voor minderjarigen begint de verjaringstermijn pas te lopen vanaf de dag dat zij meerderjarig (18 jaar) worden. Minderjarigen hebben dus meestal tot hun 23ste verjaardag de mogelijkheid om een schadevordering te claimen. Met deze regel voorkomt men dat minderjarigen de dupe worden van het feit dat de ouders of voogd nalaten om namens hen aanspraak te maken op een schadevergoeding.

Stuiting van de verjaring

Als je binnen de geldende verjaringstermijn een stuitingsbrief naar de aansprakelijke partij verstuurt, voorkom je dat een rechtsvordering verjaart. Je zorgt ervoor dat een verjaringstermijn opnieuw begint te lopen (artikel 3:317 BW). Met deze brief breng je de aansprakelijke partij op de hoogte van de vordering en vermeld je dat de verjaring wordt gestuit. Ter bewijs van verzending en ontvangst is het verstandig om deze mededeling per aangetekende brief te doen.

Als je als slachtoffer van een verkeersongeval met een motorrijtuig met de verzekeraar aan het onderhandelen bent, hoeft er in principe geen stuitingsbrief verstuurd te worden. De lopende onderhandelingen werken dan als een ‘duurstuiting’. Pas als expliciet wordt vermeld dat de onderhandelingen worden afgebroken, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Meer weten?

Om te voorkomen dat een schadevordering in jouw letselschadezaak verjaart,  doe je er verstandig aan om te informeren bij een letselschadeadvocaat. Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je andere vragen over aansprakelijkheid of letselschade, neem dan contact op met Jade Albert, of één van de andere letselschadespecialisten van ons kantoor.