geschreven door Madelon Beljaars
geschreven op 10 november 2020

10 november 2020: De dag van de mantelzorg

Het is vandaag de dag van de mantelzorg (www.dagvandemantelzorg.nl). Dat is een dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet voor hun inzet. Mantelzorg, wat is dat nu precies?

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende die wordt geboden door iemand uit diens directe sociale omgeving. Vaak is dat een familielid maar het kan ook een vriend of kennis zijn. Ook hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen onder de definitie. Mantelzorg vindt plaats uit liefde voor elkaar. Het is onbetaald en kan ook nooit verplicht worden opgelegd.

Mantelzorg na letselschade

Stel, u krijgt een ongeval waardoor u van de ene op de andere dag hulpbehoevend bent. Uw sociale omgeving helpt u met liefde, maar het heeft vanzelfsprekend wel een enorme weerslag op uw naaste(n), zoals uw partner, ouder(s), kind(eren) etc. Ook voor hen verandert er van de ene op de andere dag heel veel. De zorg kan erg tijdrovend en belastend zijn.

Mantelzorg is vrijwel altijd onbetaald. Wat weinig mensen weten, is dat er in een letselschadezaak in veel gevallen toch wel een vergoeding voor kan worden verkregen van de aansprakelijke partij.

Voorwaarden vergoeding

Vaste rechtspraak is namelijk dat het slachtoffer of degene die de zorg uitvoert aanspraak kan maken op een vergoeding voor de geleden vermogensschade wegens de verzorging en verpleging. Dat de verzorging wordt uitgevoerd door naaste(n) en dat hiervoor niet daadwerkelijk is betaald, doet niets af aan het recht op vergoeding.

De Hoge Raad heeft om tot dit oordeel te komen het volgende overwogen: als iemand door een ongeval langdurige verpleging en verzorging nodig heeft, is de aansprakelijke partij verplicht deze zorg mogelijk te maken. Wanneer een naaste de zorg en verpleging van het slachtoffer op zich neemt zonder hiervoor een vergoeding te vragen, voldoet de naaste daarmee aan de verplichting van de aansprakelijke. De redelijkheid brengt dan met zich mee dat deze schade toch begroot kan worden, ondanks dat er niet daadwerkelijk is betaald voor de hulp. Een kanttekening daarbij is wel dat er nooit een hogere vergoeding wordt toegewezen dan het geschatte bedrag van de bespaarde kosten van de professionele zorg en verpleging.

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact op met Madelon Beljaars of één van onze andere medewerkers van ons kantoor.

Tot slot: Hulde aan alle mantelzorgers!