geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 12 november 2020

Komt een man of vrouw bij de dokter….

Waarom is het zo belangrijk om een huisarts te raadplegen nadat je een ongeval hebt gehad?

Alle mensen zijn verschillend en uniek, zelfs letselschadeslachtoffers van verkeersongevallen. Indien het letsel niet zo spoedeisend is dat een ambulance het slachtoffer direct meeneemt, signaleer ik twee soorten type slachtoffers in mijn dagelijkse praktijk.

Sommige slachtoffers gaan dezelfde dag of de dag erna toch even naar de huisarts om te laten controleren of alles in orde is. Anderen zijn niet zo “dokterig” en gaan niet meer naar de huisarts tenzij na verloop van tijd de klachten steeds erger worden of wederom ontstaan. Hoewel voorstelbaar dat mensen anders handelen zijn de juridische consequenties in de afwikkeling van een letselschade (onterecht) groot.

Causaal verband: oorzaak en gevolg

Een belangrijk onderdeel van letselschade en het succesvol aanspraak maken op een schadevergoeding is de noodzaak van een relatie tussen het ongeval en het letsel. Simpelweg: het letsel en de financiële schade die daardoor ontstaat, moet een gevolg zijn van het ongeval waarvoor de ander aansprakelijk is.

Het ongeval blijkt vaak uit het schadeformulier en het letsel uit de medische informatie. In eerste instantie is dat vaak het bezoek aan de huisarts. Maar wat nu als dit bezoek aanvankelijk niet heeft plaatsgevonden, maar pas na een aantal weken vanwege aanhoudende klachten?

Verzekeraar en het tijdsargument

Hoewel juridisch onjuist, stellen verzekeraars zich op dit punt vrij rechtlijnig op. Indien een slachtoffer niet binnen afzienbare tijd (dagen, geen weken of maanden) bij de (huis)arts is geweest dan is er geen causaal verband tussen het ongeval en de klachten. De verzekeraar gebruikt dan als argument dat er tussen het ongeval en het bezoek aan de arts veel tijd is verstreken.  In die tussenliggende periode kunnen er veel andere zaken gebeurd zijn waardoor het letsel is ontstaan. Het letsel komt in ieder geval niet (meer) door het ongeval. Hoewel alleen het tijdsargument de juridische relatie tussen ongeval en klachten niet kan bevestigen noch ontkennen ontstaat er vrijwel altijd discussie met de verzekeraar. Die discussie kost op haar beurt weer veel tijd en levert veel frustratie op.

Advies: maak direct een afspraak bij de huisarts

Of er nu milde of geen klachten zijn na een ongeval, maak altijd even een afspraak bij de huisarts. Je kunt hiermee het bestaan van klachten als gevolg van het ongeval uitsluiten of behandelen. Hiermee is de relatie tussen ongeval en letsel (en daarmee de aanspraak op schadevergoeding) eenvoudiger aan te tonen. Simpel advies, maar van belang voor de gezondheid en de schaderegeling!

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact op met Rob van der Steen of één van onze andere medewerkers van ons kantoor.