geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 15 december 2020

Gratis letselschade advocaat voor slachtoffer van ernstige strafbare feiten

Jaarlijks worden er volgens Slachtofferhulp Nederland circa 4 miljoen (!) Nederlanders slachtoffer van een misdrijf of een verkeersongeval. Als er een verdachte wordt aangehouden, wordt er mogelijk door het Openbaar Ministerie een strafproces opgestart. Een slachtoffer (of nabestaande) kan dan in die strafzaak een schadevergoeding vragen. Juridisch wordt dit ook wel ‘voegen als benadeelde partij in het strafproces’ genoemd.

Wensenformulier

Als er een strafzaak wordt opgestart tegen de verdachte, dan ontvang je – als slachtoffer – een zogenaamd ‘wensenformulier’. Op dit formulier kun je onder meer invullen of je op de hoogte gehouden wil worden van de strafzaak en of je een verzoek tot schadevergoeding wilt indienen. Slachtofferhulp Nederland of een slachtofferadvocaat (bijvoorbeeld van MannaertsAppels) biedt slachtoffers rechtshulp bij het begroten van de schade.

Rechten van slachtoffers van strafbare feiten zijn recentelijk uitgebreid

Op 13 oktober 2020 is de Wet uitbreiding slachtofferrechten aangenomen door de Tweede Kamer. Onder meer zijn het spreekrecht en de voorschotregeling voor slachtoffers en nabestaanden uitgebreid. De voorschotregeling gold eerst alleen bij zwaardere zaken waarin sprake is van een misdrijf. Voortaan kun je – als slachtoffer – bij overtredingen ook aanspraak maken op de voorschotregeling. Dat betekent dat de overheid de schadevergoeding voorschiet als de dader na 8 maanden de definitief oplegde schadevergoeding nog niet betaald heeft. In praktijk is dit erg gunstig, want vaak heeft een dader onvoldoende financiële middelen. De overheid staat dan dus garant. Jaarlijks keerde de overheid tot op heden in circa 6.000 zaken een voorschot uit aan benadeelde partijen in het strafproces. Een overzicht van verschillende slachtofferrechten vind je onder meer op de website van de Rijksoverheid.

Gratis advocaat bij ernstig misdrijf met ernstig letsel

Bijstand door een advocaat aan een slachtoffer kan bestaan uit het geven van een toelichting op de schadevergoeding of het beantwoorden van vragen tijdens de strafzitting. Bijstand kan zich ook uitstrekken tot buiten de terechtzitting (bijvoorbeeld bij een slachtoffergesprek met de Officier van Justitie of een verhoor als getuige bij de rechter-commissaris). In een aantal gevallen kun je als slachtoffer (ongeacht jouw draagkracht) gratis gebruik maken van rechtshulp door een advocaat. Het moet dan gaan om een ernstige zeden- of geweldsmisdrijf waarbij sprake is van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel.

Het letsel is in beginsel ‘ernstig’ als je meerdere keren medisch werd behandeld door een specialist, het herstel lange tijd duurt/duurde en/of als herstel niet meer mogelijk is. Bij sommige geweldsmisdrijven wordt er altijd van uitgegaan dat er sprake is van ernstig geestelijk letsel. Bijvoorbeeld bij aanranding of verkrachting, huiselijk geweld (als dit gedurende een lange tijd regelmatig plaatsvond) en bedreigingen met een mes of vuurwapen.

Nabestaanden en naasten

Ook nabestaanden en naasten van een slachtoffer die ten gevolge van het misdrijf is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen, kunnen aanspraak maken op schadevergoeding. Sinds 1 januari 2019 is er in dat verband een mogelijkheid om een vergoeding te vorderen voor affectieschade.

Meer weten?

Ben je slachtoffer geworden van een ernstig misdrijf en wil je meer weten over slachtofferrechten? Wil je weten of je gratis in aanmerking komt voor rechtsbijstand door een gespecialiseerd advocaat? Neem dan contact op met Stijn Kerkhof of Rob van der Steen.