geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 22 februari 2021

22 februari: Vandaag staan wij stil

Wij staan stil om diegenen te steunen of te herdenken die hebben geleden onder haat en geweld van anderen. Jaarlijks worden er nog steeds vele miljoenen mensen – kinderen en volwassen, vrouwen en mannen, armen en rijken – slachtoffer. Zij hebben na fysieke of mentale trauma’s vaak veel steun en zorg nodig.

Op 22 februari 1990 werd de eerste “European Day for Victims of Crime” in het leven geroepen door Victim Support Europe, de overkoepelende Europese organisatie die opkomt voor slachtoffers van misdrijven. Ongeacht het misdrijf, ongeacht wie het slachtoffer is, geeft die organisatie aan hen de nodige ondersteuning.

In Nederland kunnen slachtoffers terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Circa 850 intrinsiek gemotiveerde vrijwilligers en 500 deskundigen staan bij Slachtofferhulp Nederland klaar voor alle slachtoffers. Ook daar staan we vandaag even bij stil. Het is hartverwarmend wat zij doen!