geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 27 mei 2021

Boete voor werkgevers bij arbeidsongevallen

Bij een arbeidsongeval is een werkgever doorgaans snel aansprakelijk voor het letsel van zijn werknemer. De getroffen werknemer heeft dan recht op schadevergoeding. De meeste werkgevers zijn gelukkig goed verzekerd, zodat de financiële gevolgen uiteindelijk meevallen.

Er zijn er echter ook onverzekerbare risico’s, zoals een bestuurlijke boete bij een arbeidsongeval. Op 26 mei 2021 bevestigde de Raad van State in vier afzonderlijke zaken dat een werkgever een forse boete verschuldigd is vanwege overtreding van de Arbowetgeving. Het betreft de volgende gevallen.

 

1. Spullen vallen van stelling op hoofd van medewerkster (boete € 23.625,-)

Een medewerkster heeft in een distributiecentrum in Geldermalsen na een bedrijfsongeval een hersenschudding opgelopen. Zij is voor behandeling in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeval gebeurde toen een chauffeur met een reachtruck een pallet uit het hoogste niveau van een stelling haalde. Een deel van de pallet zakte naar beneden, waardoor spullen van de pallet vielen, op het hoofd van de medewerkster. De pallet kon zakken doordat diepteliggers, die zijn bedoeld om te voorkomen dat pallets verschuiven, waren verschoven.

Omdat de werkgever het gevaar te worden geraakt door voorwerpen niet zoveel mogelijk heeft beperkt, heeft zij artikel 7.4, derde en vierde lid, in samenhang gelezen met artikel 3.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit overtreden. De aanvankelijke opgelegde boete was € 72.000,-. Deze werd uiteindelijk gematigd naar een bedrag van € 23.625,-.

Uitspraak: Raad van State 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1112 (lees volledige uitspraak).

 

2. Werknemer valt 5,34 meter naar beneden op betonnen vloer van bouwterrein (boete € 8.100,-)

Tijdens werkzaamheden op een bouwterrein heeft zich een arbeidsongeval voorgedaan. Een ingeleende werknemer was bezig met het opruimen van bouwafval in een keuken op de eerste verdieping. Toen hij een op een gat in de vloer gelegen houten plaat van de grond had gehaald, is hij ongeveer 5,34 meter naar beneden gevallen op de betonnen vloer van de begane grond. Het slachtoffer heeft daarbij letsel opgelopen en is daarvoor in het ziekenhuis opgenomen geweest.

Aanvankelijk werd een boete van € 10.800,00 opgelegd aan werkgever wegens het niet naleven van artikel 3.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De Raad van State matigt de boete naar € 8.100,-.

Uitspraak: Raad van State 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1111 (lees volledige uitspraak).

 

3. Rand van kar raakt been medewerkster ter hoogte van achillespees (boete € 36.000,-)

Een ingeleende medewerkster heeft in het Home Shopping Center van werkgever na een ongeval haar achillespees gescheurd. Zij is voor behandeling in het ziekenhuis opgenomen geweest. Het ongeval gebeurde toen de werkneemster twee strekkarren aan het verplaatsen was. Ze had de strekkarren met de lange delen tegen elkaar aan gezet en trok ze achter zich aan. Toen ze een collega wilde vragen waar ze de strekkarren neer moest zetten, liet ze de strekkarren los voordat deze helemaal stil stonden. Eén van deze strekkarren reed verder naar voren en de onderste rand van de strekkar raakte daarbij haar rechterbeen ter hoogte van haar achillespees.

Het ongeval had voorkomen kunnen worden als de werknemer naast de strekkarren had gelopen en de strekkarren met de smalle gedeeltes tegen elkaar aan had geplaatst, zodat de strekkarren achter elkaar stonden tijdens het vervoer. Omdat de strekkarren niet zo werden gebruikt dat zoveel mogelijk werd voorkomen dat medewerkers daardoor getroffen zouden kunnen worden, heeft werkgever artikel 7.4, derde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit overtreden. De Raad van State bevestigt de boete van € 36.000,-. Daarnaast heeft werkgever het ongeval niet onverwijld gemeld, wat een overtreding is van artikel 9, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet. Hiervoor is terecht een boete opgelegd van € 1.500.

Uitspraak: Raad van State 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1114 (lees volledige uitspraak).

 

4. Voet van medewerker raakt bekneld onder laadklep vrachtwagen (boete € 27.000,-)

Tijdens het assisteren bij het lossen van rolcontainers uit een vrachtwagen heeft een medewerker letsel opgelopen. De voet van de medewerker raakte bekneld onder de laadklep van de vrachtwagen. Als gevolg daarvan moest het topje van een teen van zijn rechtervoet worden geamputeerd.

Omdat werkgever het gevaar bekneld te raken tussen voorwerpen niet zoveel mogelijk heeft beperkt, heeft ze artikel 7.4, derde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit overtreden. De rechtbank bepaalt de boete op € 27.000,- welke vandaag door de Raad van State is bevestigd.

Uitspraak: Raad van State 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1116 (lees volledige uitspraak).

 

Meer weten?

Wilt u als werkgever meer weten over uw aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen? Of bent u als werknemer slachtoffer geworden van een ongeval tijdens uw werk? Neem dan contact op met Stijn Kerkhof of één van onze andere advocaten van de sectie Aansprakelijkheid, (letsel)schade en verzekering.