geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 23 maart 2022

Elektrische fietsen veroorzaken twee keer zoveel ongelukken!

De elektrische fietsen zijn inmiddels niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Voor het eerst zijn er in Nederland in één jaar meer elektrische fietsen dan ‘normale’ fietsen verkocht. Van het totaal aantal verkochte fietsen in 2021 was 52% elektrisch.
De elektrische fiets heeft niet alleen in Nederland, maar in heel Europa aan populariteit gewonnen. De coronapandemie heeft deze populariteit eigenlijk alleen maar vergroot. In 2020 zijn er in totaal 22 miljoen e-bikes verkocht in Europa.

Brengt deze verandering in de Nederlandse en Europese fietscultuur ook op juridisch vlak veranderingen met zich mee?

De ‘normale’ fiets

Een fiets zonder trapondersteuning is, net als een voetganger, altijd een zwakke verkeerdeelnemer. De wet beschermt deze zwakke verkeersdeelnemers bij een ongeval met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Sterke verkeersdeelnemers dienen altijd rekening te houden met de zwakkere deelnemers om zwaar letsel en grote schade te voorkomen. De sterke verkeersdeelnemers zijn onder andere de auto, de bus, de motor en de scooter.

De snelheid van de elektrische fiets maakt het verschil

Er is bij de elektrische fietsen een belangrijk onderscheid tussen de fietsen die maximaal 25 km/uur gaan met trapondersteuning en de fietsen die sneller dan 25 km/uur kunnen met trapondersteuning. Wanneer een elektrische fiets maximaal 25 km/uur haalt wordt hij gekwalificeerd als een ‘normale’ elektrische fiets en is dus een zwakke verkeersdeelnemer.

Een elektrische fiets die harder kan dan 25 km/uur is een gemotoriseerde bromfiets. Voor deze fietsen gelden geen speciale aansprakelijkheidsregels en ze zijn geen zwakke verkeersdeelnemers. Bovendien brengt het rijden van zogenaamde Speed pedelecs en high speed e-bikes extra verplichtingen met zich mee. Er moet dan een bromfietskenteken en een achteruitkijkspiegel op de fiets zitten en de bestuurder moet een helm dragen. Verder moet de bestuurder een verplichte WA-verzekering afsluiten, minimaal 16 jaar zijn en een bromfietsrijbewijs hebben.

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Elektrische fietsen gaan, vanwege de trapaandrijving, een stuk sneller dan de gewone fietsen, maar toch beschikken zij soms over een bijzondere rechtspositie in het huidige verkeersaansprakelijkheidsregime.  Dit is op zijn minst opvallend te noemen, aangezien de elektrische fietsen voor twee keer zo veel ongelukken zorgen als ‘normale’ fietsen. Deze ongelukken zijn over het algemeen ook ernstiger dan de ongelukken waarbij een niet-gemotoriseerde fiets is betrokken. Deze gegevens roepen vragen op of er voor elektrische fietsen niet een speciale rechtspositie gecreëerd moet worden.

Conclusie

Het is voor de eigenaren van elektrische fietsen dus belangrijk dat zij op de hoogte zijn welk type elektrische fiets zij bezitten. Eigenaren met een snelle e-bike kunnen namelijk voor 100% aansprakelijk worden gesteld wanneer zij betrokken zijn bij een ongeval. De normale aansprakelijkheidsregels zijn van toepassing. Bovendien moeten de bestuurders dan ook nog rekening houden met de extra verplichtingen.
Het rijden van Speed pedelecs of high speed e-bikes brengt dus extra risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee ten opzichte van de e-bike met een hulpmotor tot 25 km/uur.

 

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact op met Rob van der Steen of één van de andere letselschadespecialisten van ons kantoor. In veel gevallen kunnen wij aan slachtoffers kosteloos rechtshulp verlenen, omdat de advocaatkosten vaak te verhalen zijn op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

geschreven door Maartje Klompers
geschreven op 4 maart 2022

Letsel op school

Nu de scholen weer volledig open zijn, zijn veel ouders en kinderen blij dat de kinderen weer naar school kunnen. Tijdens de schooluren moet de school zorgen voor een veilige omgeving waar ouders hun kinderen met een gerust hart naartoe kunnen brengen. De school moet doen wat redelijkerwijs mogelijk is om onveilige situaties te voorkomen. Een ongeluk zit immers ook op school in een klein hoekje en kan zomaar letsel veroorzaken.

Aansprakelijkheid school

Op 16 februari 2022 oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant over een situatie waarbij een kind in groep 7 van de basisschool letsel had opgelopen tijdens een gymles. Volgens de ouders van de leerling had de gymdocent zijn zorgplicht geschonden en zij stelden de werkgever van de gymdocent aansprakelijk voor het letsel en de schade.

Scholen hebben een bijzondere zorgplicht. Deze zorgplicht is niet onbeperkt, maar gaat wel ver. De veiligheid van kinderen staat immers voorop. Het is belangrijk dat de school de juiste veiligheidsmaatregelen treft en dat voldoende toezicht wordt gehouden. Of de school haar bijzondere zorgplicht schendt, is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Wat is belangrijk?

Mocht uw kind letsel oplopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is dan helpen wij u graag bij het verhalen van de schade van uw kind. Ook bij jeugdige slachtoffers is het belangrijk om na een ongeval direct in actie te komen en de gevolgen van het ongeval te documenteren. Bezoek daarom altijd een (huis)arts!

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Maartje Klompers of één van de andere gespecialiseerde letselschadeadvocaten van ons kantoor. We kunnen dan bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Het is goed om te weten dat wij in veel gevallen kosteloos rechtsbijstand verlenen. Vaak kunnen wij de advocaatkosten verhalen op de aansprakelijke partij.