geschreven door Maartje Klompers
geschreven op 4 maart 2022

Letsel op school

Nu de scholen weer volledig open zijn, zijn veel ouders en kinderen blij dat de kinderen weer naar school kunnen. Tijdens de schooluren moet de school zorgen voor een veilige omgeving waar ouders hun kinderen met een gerust hart naartoe kunnen brengen. De school moet doen wat redelijkerwijs mogelijk is om onveilige situaties te voorkomen. Een ongeluk zit immers ook op school in een klein hoekje en kan zomaar letsel veroorzaken.

Aansprakelijkheid school

Op 16 februari 2022 oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant over een situatie waarbij een kind in groep 7 van de basisschool letsel had opgelopen tijdens een gymles. Volgens de ouders van de leerling had de gymdocent zijn zorgplicht geschonden en zij stelden de werkgever van de gymdocent aansprakelijk voor het letsel en de schade.

Scholen hebben een bijzondere zorgplicht. Deze zorgplicht is niet onbeperkt, maar gaat wel ver. De veiligheid van kinderen staat immers voorop. Het is belangrijk dat de school de juiste veiligheidsmaatregelen treft en dat voldoende toezicht wordt gehouden. Of de school haar bijzondere zorgplicht schendt, is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Wat is belangrijk?

Mocht uw kind letsel oplopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is dan helpen wij u graag bij het verhalen van de schade van uw kind. Ook bij jeugdige slachtoffers is het belangrijk om na een ongeval direct in actie te komen en de gevolgen van het ongeval te documenteren. Bezoek daarom altijd een (huis)arts!

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Maartje Klompers of één van de andere gespecialiseerde letselschadeadvocaten van ons kantoor. We kunnen dan bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Het is goed om te weten dat wij in veel gevallen kosteloos rechtsbijstand verlenen. Vaak kunnen wij de advocaatkosten verhalen op de aansprakelijke partij.