geschreven door Maartje Klompers
geschreven op 20 januari 2023

Let op: Gladheid! Wat te doen bij een verkeersongeval?

Het winterse weer van de afgelopen dagen zorgt voor mooie plaatjes en sneeuwpret, maar het risico op verkeersongelukken neemt ook fors toe. Zelfs als we onze rijstijl aanpassen aan de weersomstandigheden zit een ongeval in een klein hoekje.

Wat moet je doen als je een ongeluk krijgt? Wij geven een aantal tips die van belang zijn voor het verhalen van je letselschade.

1. Schakel de politie in

Als er gewonden zijn of er ontstaat discussie over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is het verstandig om de politie in te schakelen. Als de politie ter plaatste komt, zal de politie een proces-verbaal opstellen. Vraag de politie om een kopie van het proces-verbaal of om het nummer van het proces-verbaal. Zo kan achteraf een kopie van het proces-verbaal worden opgevraagd.

2. Noteer relevante gegevens

Door het ongeval ben je waarschijnlijk erg geschrokken. Probeer rust te bewaren en verzamel (en noteer!) in ieder geval de volgende gegevens:

  • Het kenteken van het andere voertuig (of andere voertuigen). Het is verstandig om hier foto’s van te maken.
  • Contactgegevens van alle betrokken partijen. Noteer iemands volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Vraag gerust om een identiteitsbewijs te mogen zien.
  • Contactgegevens van eventuele getuigen zodat later, indien nodig, om een getuigenverklaring kan worden gevraagd. Getuigenverklaringen kunnen als bewijs dienen in een letselschadezaak.

3. Maak foto’s

Foto’s zijn niet verplicht maar kunnen zeer belangrijk zijn als discussie bestaat over de aansprakelijkheid of schade. Maak voordat de voertuigen worden verplaatst foto’s van de voertuigen, de positie van de voertuigen op de weg en ten opzichte van elkaar, de schade, de weersomstandigheden, de plek van het ongeval, eventueel aanwezige verkeersborden, etc. Deze foto’s kunnen later als bewijs dienen in de letselschadezaak.

4. Vul het Europees Aanrijdingsformulier in.

Neem de tijd om samen met de andere betrokkenen een Europees Aanrijdingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Zijn er meerdere bestuurders? Vul dan met iedere bestuurder een apart aanrijdingsformulier in. Ieder aanrijdingsformulier moet door beide bestuurders worden ondertekend. Controleer voor ondertekening of het formulier volledig is ingevuld en of de informatie op het formulier correct en goed leesbaar is. Ben je het niet eens met het aanrijdingsformulier dat de andere bestuurder heeft ingevuld? Teken het dan niet! In dat geval vul je ieder een eigen aanrijdingsformulier in.

5. Bezoek het ziekenhuis of de huisarts

Bel 112 als je zelf of iemand anders gewond is geraakt. Indien je op de spoedeisende hulp wordt onderzocht kan op een later moment bij de spoedeisende hulp-arts informatie worden opgevraagd. Als een bezoek aan de spoedeisende hulp niet nodig is omdat je alleen licht letsel hebt, is het toch verstandig dat je je huisarts bezoekt. Dit is belangrijk voor je eigen gezondheid maar het is ook belangrijk voor de letselschadezaak dat je letsel wordt vastgelegd door een arts. Documentatie van het letsel kan later namelijk als bewijsmiddel dienen in de letselschadezaak.

6. Bewaar bewijsmiddelen en houd een logboek bij

Na een ongeval komt er veel op je af. Om een compleet overzicht te hebben van de gevolgen van het ongeval en je letselschade, is het belangrijk om een logboek bij te houden. Schrijf daarin alle bezoeken aan een arts, de kosten die je maakt, de hulp die je krijgt van vrienden en familie in bijvoorbeeld het huishouden, etc. Bewaar de bonnetjes van de gemaakte kosten.

7. Schakel een letselschadeadvocaat in

Je staat er niet alleen voor. Het is belangrijk om direct na een ongeval een letselschadeadvocaat in te schakelen zodat je de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. Het is goed om te weten dat een letselschadeadvocaat in de meeste gevallen kosteloos rechtsbijstand kan verlenen. Indien de andere partij aansprakelijk is, betaalt de verzekeringsmaatschappij van de andere partij de advocaatkosten.

Meer informatie?

Wij zijn gespecialiseerd in het bijstaan van letselschadeslachtoffers. Neem vrijblijvend contract op met Maartje Klompers of één van de andere gespecialiseerde letselschadeadvocaten van ons kantoor. We kunnen dan bespreken wat wij voor jou kunnen betekenen. Terwijl jij je focust op jouw herstel, gaan wij voor je aan de slag.