Stijn Kerkhof

Sectie: Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering
Specialisatie: Letselschade en verzekeringsgeschillen

Stijn staat benadeelde particulieren en ondernemers bij in het aansprakelijkheids- en schaderegelingstraject. Wanneer het gaat om letselschade behandelt hij onder andere zaken omtrent verkeers- en bedrijfsongevallen en medische fouten. Daarnaast treedt Stijn op voor particulieren of ondernemers bij polisgeschillen met verzekeraars.

Kenmerkend aan zijn aanpak is dat Stijn zich vastbijt in een zaak totdat hij een goede uitkomst heeft bereikt. Daarbij adviseert hij realistisch en procedeert hij scherp. Hij creëert rust en duidelijkheid. Hij hecht veel waarde aan de vertrouwensband die hij met zijn cliënten opbouwt.

Stijn rondde met succes de postacademische Grotiusopleiding Personenschade af, waardoor hij een specialist is op zijn vakgebied. Hij is tevens gastdocent aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys te Tilburg.

Daarnaast is hij aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).