Bedrijfsongeval of beroepsziekte

Wanneer u op uw werk gewond raakt, moet de werkgever in veel gevallen de schade vergoeden. Ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed heeft opgelet en onvoorzichtig bent geweest. De werkgever is namelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor werknemers. En die zorgplicht reikt erg ver.

Bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kan het gaan om ongevallen waarbij u van een ladder valt of gewond raakt door een machine. Maar u kunt bijvoorbeeld ook letsel oplopen tijdens een bedrijfsuitje. Ook daarvoor kan uw werkgever aansprakelijk zijn.

Beroepsziekte

Beroepsziekten zijn aandoeningen die (gedeeltelijk) worden veroorzaakt door het werk of de arbeidsomstandigheden. Voorbeelden zijn RSI, OPS (schildersziekte), rugklachten, asbestose en mesothelioom. Soms is uw werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van uw beroepsziekte. Onze letselschadeadvocaten onderzoeken graag of dat bij u zo is.

Schadevergoeding Bedrijfsongeval

Raakt u gewond op uw werk, dan heeft u in veel gevallen recht op een schadevergoeding van uw werkgever. Onze advocaten brengen samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld. Bovendien regelen wij tussentijdse voorschotten op uw schade. Zo zijn de gemaakte kosten gedekt terwijl het schaderegelingstraject loopt. Dat doen we tot de schade definitief is afgewikkeld.

Schade bedrijfsongeval claimen

Onze letselschadeadvocaten doen meer dan de schade van uw bedrijfsongeval claimen. We bekijken  samen met u wat er nodig is om uw leven weer op de rit te krijgen. Ook begeleiden wij u bijvoorbeeld ook bij uw re-integratie op uw werk. Het beperken en liefst voorkomen van toekomstige schade rekenen wij tot onze taak.

Bekijk onze werkwijze.

Ons team

Rob van der Steen

CONTACTGEGEVENS

Madelon Beljaars

CONTACTGEGEVENS

Maartje Klompers

CONTACTGEGEVENS

Jade Albert

Jade Albert

CONTACTGEGEVENS

Angela van Hoesel

CONTACTGEGEVENS