Zoeken

Letselschade Blog

Alwéér zijn de bagagemedewerkers van Schiphol in het nieuws. Dit keer niet zozeer vanwege de personeelstekorten en de salarissen, maar omdat duidelijk is geworden dat de bagagemedewerkers veel te zwaar sjouwwerk verrichten tijdens de werkzaamheden. Zorgplicht werkgever bij beroepsziekten Een werkgever heeft op grond van de wet een zorgplicht om werknemers te beschermen tegen het […]
Lees meer
Het winterse weer van de afgelopen dagen zorgt voor mooie plaatjes en sneeuwpret, maar het risico op verkeersongelukken neemt ook fors toe. Zelfs als we onze rijstijl aanpassen aan de weersomstandigheden zit een ongeval in een klein hoekje. Wat moet je doen als je een ongeluk krijgt? Wij geven een aantal tips die van belang […]
Lees meer
In de medische sector richten de meeste medische disciplines zich op het diagnosticeren en behandelen van ziektes en aandoeningen. De revalidatiearts daarentegen richt zich met name op het eindigen, verminderen en indien mogelijk voorkomen van de gevolgen ervan. Het primaire doel is het verhogen van de belastbaarheid van een slachtoffer waardoor de gevolgen van een […]
Lees meer
De elektrische fietsen zijn inmiddels niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Voor het eerst zijn er in Nederland in één jaar meer elektrische fietsen dan ‘normale’ fietsen verkocht. Van het totaal aantal verkochte fietsen in 2021 was 52% elektrisch. De elektrische fiets heeft niet alleen in Nederland, maar in heel Europa aan populariteit […]
Lees meer
Nu de scholen weer volledig open zijn, zijn veel ouders en kinderen blij dat de kinderen weer naar school kunnen. Tijdens de schooluren moet de school zorgen voor een veilige omgeving waar ouders hun kinderen met een gerust hart naartoe kunnen brengen. De school moet doen wat redelijkerwijs mogelijk is om onveilige situaties te voorkomen. […]
Lees meer
Werknemers in loondienst lopen helaas regelmatig letselschade op doordat zij voor hun werkzaamheden deelnemen aan het verkeer. Al geruime tijd staat vast in de rechtspraak dat een werkgever in het kader van “goed werkgeverschap” verplicht is om een behoorlijke verzekering voor haar werknemers af te sluiten, indien een werknemer letselschade oploopt bij een verkeersongeval. Voldoet […]
Lees meer
Bij een arbeidsongeval is een werkgever doorgaans snel aansprakelijk voor het letsel van zijn werknemer. De getroffen werknemer heeft dan recht op schadevergoeding. De meeste werkgevers zijn gelukkig goed verzekerd, zodat de financiële gevolgen uiteindelijk meevallen. Er zijn er echter ook onverzekerbare risico’s, zoals een bestuurlijke boete bij een arbeidsongeval. Op 26 mei 2021 bevestigde […]
Lees meer
Eindelijk! Vandaag openen de sportscholen weer hun deuren. Hoe zorg je ervoor dat die comeback zonder risico’s verloopt? Een goed moment om stil te staan bij de volgende vraag: Als een lid van een sportschool letsel oploopt tijdens het sporten, kan een sportschool dan aansprakelijk worden gehouden? Eigen verantwoordelijkheid Sporten in de sportschool valt onder […]
Lees meer
Er is ophef ontstaan over het geweld dat de politie gebruikte bij de demonstraties op het Malieveld op 14 maart 2021. Op sociale media circuleren videobeelden van agenten die hard inslaan op een activist, terwijl hij met een bebloed hoofd op de grond ligt. Een politiehond bijt ondertussen in zijn been. Op een ander filmpje […]
Lees meer
Onze auto uitlenen doen we allemaal. Wanneer je de auto met toestemming uitleent aan je kind (of ieder ander) en die persoon veroorzaakt schade dan valt dit in principe gewoon binnen de autoverzekering. De mate van dekking hangt wel af van de gekozen dekkingsvorm. In elk geval wordt de schade die de bestuurder aan (de […]
Lees meer
Wij staan stil om diegenen te steunen of te herdenken die hebben geleden onder haat en geweld van anderen. Jaarlijks worden er nog steeds vele miljoenen mensen – kinderen en volwassen, vrouwen en mannen, armen en rijken – slachtoffer. Zij hebben na fysieke of mentale trauma’s vaak veel steun en zorg nodig. Op 22 februari […]
Lees meer
Het zal je maar gebeuren; letselschade oplopen bij een ongeval door toedoen van een ander en vervolgens in de schaderegeling met de verzekeraar extra (psychische) schade oplopen door een trage gevalsbehandeling met een “alles betwistende” houding van de verzekeraar. We noemen dit in de letselschade secundaire victimisatie. Iemand wordt naast het ongeval nogmaals slachtoffer doordat […]
Lees meer
Jaarlijks worden er volgens Slachtofferhulp Nederland circa 4 miljoen (!) Nederlanders slachtoffer van een misdrijf of een verkeersongeval. Als er een verdachte wordt aangehouden, wordt er mogelijk door het Openbaar Ministerie een strafproces opgestart. Een slachtoffer (of nabestaande) kan dan in die strafzaak een schadevergoeding vragen. Juridisch wordt dit ook wel ‘voegen als benadeelde partij […]
Lees meer
Waarom is het zo belangrijk om een huisarts te raadplegen nadat je een ongeval hebt gehad? Alle mensen zijn verschillend en uniek, zelfs letselschadeslachtoffers van verkeersongevallen. Indien het letsel niet zo spoedeisend is dat een ambulance het slachtoffer direct meeneemt, signaleer ik twee soorten type slachtoffers in mijn dagelijkse praktijk. Sommige slachtoffers gaan dezelfde dag […]
Lees meer
Het is vandaag de dag van de mantelzorg (www.dagvandemantelzorg.nl). Dat is een dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet voor hun inzet. Mantelzorg, wat is dat nu precies? Wat is mantelzorg? Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende die wordt geboden door iemand uit diens directe sociale omgeving. Vaak is dat een familielid maar […]
Lees meer
Een schadevordering in een letselschadezaak kan verjaren. Dit betekent dat je als slachtoffer na een aantal jaren geen aanspraak meer kunt maken op een schadevergoeding. Waar moet je op letten? Verjaringstermijnen Een vordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van vijf jaar (artikel 3:310 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Deze termijn begint te lopen op […]
Lees meer
Het zal weinig mensen zijn ontgaan, op 24 augustus 2020 zijn een oma en een baby van 5 maanden gewond geraakt tijdens het bekijken van een vogelshow in Avifauna. Een gier maakte vermoedelijk een inschattingsfout waardoor hij in het publiek terechtkwam in plaats van op de landingspaal. Met forse verwondingen tot gevolg bij de oma […]
Lees meer
Ieder jaar lopen in Nederland naar schatting tussen de 30.000 en 50.000 personen een whiplash op door een verkeersongeval. Een whiplash syndroom is een verzamelnaam voor allerlei symptomen die kunnen optreden door een aanrijding waarbij krachten inwerken op de hals en/of de nek. Een opgelopen whiplash syndroom is soms moeilijk te bewijzen. Zeker bij langdurige […]
Lees meer
Als je als zelfstandig ondernemer uitvalt door letselschade zijn er (vrijwel) geen sociale voorzieningen om op terug te vallen. Het sluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering is een optie om het verlies aan inkomsten gedeeltelijk te compenseren. Mededelingsplicht Hoewel de discussie bij letselschade vaak gaat over de vraag of de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering verrekend moet […]
Lees meer
Regelmatig behandel ik zaken waarbij een kind is gebeten door een hond. Hoewel ikzelf een liefhebber ben van deze viervoeters, weet ik hoeveel schade een hondenbeet kan aanrichten. Voor jonge kinderen kan een dergelijk incident aanzienlijke gevolgen hebben. Als ouder of voogd wil je dan dat naast een vergoeding voor de geleden schade, een en […]
Lees meer
Het aantal indoor trampolineparken is de afgelopen jaren flink gegroeid. Trampolinespringen is populair, maar helaas niet zonder risico’s. Zo raakte een bezoeker ernstig gewond toen hij na een sprong met dubbele salto met zijn hoofd beneden in een zogenaamde foampit terechtkwam. Hij viel op de harde ondervloer waardoor hij twee nekwervels had gebroken. Dit had […]
Lees meer
In letselschadezaken kan het voorkomen dat het letsel van een slachtoffer dermate ernstig is dat daarvoor een woningaanpassing of verhuizing benodigd is. Komen de daarmee gemoeide kosten dan voor rekening van de aansprakelijke partij? In de recente uitspraak Rechtbank Midden-Nederland 18 december 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:6436 geeft de rechter een antwoord op die vraag. Casus Een fietser […]
Lees meer
Het wintersportseizoen is weer in volle gang. Het wordt ook, met name in de schoolvakanties, steeds drukker op de pistes. Hierdoor neemt de kans op ongevallen op de pistes toe. Wat nu als je op de piste een ongeval krijgt door een ander en (ernstig) letsel oploopt? Kun je je schade dan verhalen? Bewijs verzamelen […]
Lees meer
Al een aantal jaar neemt het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland flink toe. Het vooruitzicht van vrijheid, flexibiliteit en ondernemerschap is voor veel mensen erg aantrekkelijk. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook risico’s verbonden aan zelf ondernemen. Zo blijkt in letselschadekwesties verhaal van schade in het verkeer tijdens ‘werktijd’ lastig te zijn. Een […]
Lees meer
In de grotere steden hebben de maaltijdbezorgers (waaronder de bedrijven Thuisbezorgd.nl, Deliveroo en Uber Eats) het afgelopen jaar terrein gewonnen. De zelfstandigheid en de flexibele werkuren maken het werk voor met name jongeren en studenten een aantrekkelijke keuze. Ook steeds meer restaurants maken van deze externe maaltijdsbezorgers gebruik. Maar hoe zit het eigenlijk met de […]
Lees meer
Sinds 1 juli 2019 is het verboden om te appen, bellen of navigeren op de fiets. Het was al langer verboden om je smartphone te gebruiken in de auto en andere gemotoriseerde voertuigen, maar vanaf nu is dat uitgebreid naar alle voertuigen, dus ook de fiets. Boete 95 euro Je mag je telefoon gewoonweg niet […]
Lees meer
De verwondingen kunnen uiteenlopen van enkele krasjes tot zeer ernstig letsel. Zeker bij kinderen, hun hoofd bevindt zich namelijk vaker op ooghoogte van een hond, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Je moet er niet aan denken! Een bijtincident met een hond, wat moet je doen? 1. Medische hulp Wanneer het bijtincident ernstige verwondingen heeft […]
Lees meer
Naast de heel recente berichtgeving over de stint, is ook de scootmobiel aan de beurt. Ook die moet veiliger, volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een recent gepubliceerd rapport. Toename ongevallen met scootmobiel Met de toenemende vergrijzing neemt ook het gebruik van de scootmobiel toe. Volgens het rapport reden er in 2003 zo’n […]
Lees meer
Overspannenheid en burn-out zijn al jaren het grootste deel van de meldingen van psychische beroepsziekten. Zij leiden vaak tot langdurige uitval. Als belangrijkste oorzaak wordt vaak een te hoge inhoudelijke werkbelasting of interpersoonlijke problemen (werkrelaties, gebrek aan sociale steun, pesten of arbeidsconflicten) aangegeven. Regelmatig wordt in zo’n geval de werkgever aansprakelijk gesteld vanwege een schending […]
Lees meer
Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade unaniem aangenomen. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking en regelt de mogelijkheid tot vergoeding van affectieschade, een vorm van smartengeld voor naasten. Hierna wordt besproken wat bedoeld wordt met vergoeding van affectieschade, wie daar recht op hebben (en […]
Lees meer
De smartphone in de ene hand, het stuur van de fiets in de andere hand. Het is een straatbeeld dat veelvuldig voorkomt. Levensgevaarlijk. Dat is dan ook de reden dat verkeersminister Van Nieuwenhuizen bezig is met een wetsvoorstel om het appen op de fiets strafbaar te stellen. Het verbod zou al vanaf 2019 kunnen ingaan. […]
Lees meer
Gisteren – 18 januari 2018 – werd onze provincie geteisterd door de zwaarste storm in bijna 30 jaar, aldus BN De Stem. In gemeente Gilze en Rijen werd windkracht 9 gemeten. Zo’n beetje alles waar de wind goed onder kon slaan leek de lucht in te gaan. Schadeafdelingen van verzekeraars werden meteen overspoeld met schademeldingen. […]
Lees meer
Volgens onderzoek van RTL Nieuws zou de Topline HR ketel van Nefit onmiddellijk gevaar opleveren voor de bezitters daarvan. Door het kromtrekken van de warmtewisselaar door de hitte, zou de ketel acuut brandgevaar opleveren en zouden het uiterst gevaarlijke koolmonoxide en rookgassen vrij kunnen komen. Nefit zou al geruime tijd van dit fenomeen op de […]
Lees meer
Enige weken geleden moest ik een ingreep ondergaan in het ziekenhuis. Op de dag van de behandeling werd mij bij de intake gevraagd of ik een formulier had getekend dat ik akkoord ga met de risico’s van de ingreep. Nee, dat had ik niet. Toen ik aan het wachten was voor de ingreep, werd door […]
Lees meer
Heeft u onlangs een ongeval gehad? Of bent u slachtoffer geworden van een medische fout? Of heeft u een andere vraag over (letsel)schade? Kom dan naar het inloopspreekuur van MannaertsAppels Advocaten in Tilburg. Letselschadeadvocaten Madelon Beljaars en Stijn Kerkhof staan voor u klaar. Zij leggen uit hoe u een schadevergoeding kunt claimen en vertellen u […]
Lees meer
Zeker 140 Nederlandse straalbedrijven – waaronder Venko, Shell, Tata Steel, Mourik en Bilfinger – hebben vermoedelijk met asbest vervuild straalgrit van Eurogrit gewerkt. De medewerkers van die bedrijven zijn veelal onbeschermd met het mogelijk vervuilde grit in aanraking gekomen, waardoor er door hen asbestvezels ingeademd zouden kunnen zijn. De fabriek van Eurogrit is afgelopen dinsdag stilgelegd. Het bedrijf heeft de geleverde producten teruggeroepen en haar afnemers geïnformeerd. Een week eerder werd ontdekt dat er asbest in het straalgrit van Eurogrit zat. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Inspectie Leefomgeving en Transport zijn inmiddels gestart met een uitgebreid onderzoek.
Lees meer
Rechtbank Rotterdam heeft vorige week een hondenbezitter veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim € 372.553,00. Het slachtoffer werd in haar arm gebeten in de woning van het baasje. Pas nadat de hond door het baasje met een mes werd verwond liet de hond de arm los. Het slachtoffer liep ernstig blijvend armletsel op en kreeg last van psychische klachten door het trauma. Ze raakte hierdoor arbeidsongeschikt. Eerder kreeg de hondenbezitter voor ditzelfde bijtincident een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van de politierechter. Hij zou kort gezegd onvoldoende zorg hebben gedragen om de schade te voorkomen, waardoor de gevolgen voor het slachtoffer ernstig waren (artikel 425 lid 2 en artikel 308 van het Wetboek van Strafrecht).
Lees meer
Slachtoffers die gewond zijn geraakt door een verkeers- of bedrijfsongeval (of een medische fout) moeten belasting betalen over de schadevergoeding die zij van de verzekeraar hebben ontvangen. Niet alleen wordt over die schadevergoeding vermogensbelasting geheven, maar ook kunnen zij het recht op allerlei toeslagen (zoals huur- en zorgtoeslag) verliezen. Daarnaast kunnen letselschadeslachtoffers na ontvangst van een schadevergoeding worden gekort op de bijstandsuitkering, of kan het recht op deze uitkering geheel komen te vervallen. Letselschadeslachtoffers kunnen hierdoor dubbel slachtoffer zijn. De schadevergoeding die zij ontvingen, was immers bedoeld om leed en toekomstschade te compenseren en was niet bedoeld voor de fiscus. Consumentenprogramma Radar besteedde aan deze problematiek aandacht in haar uitzending van 10 april 2017.
Lees meer
Een trampoline in de achtertuin is voor veel gezinnen tegenwoordig gemeengoed. Het is dé plek voor kinderen om plezier te maken, te spelen en hun energie kwijt te kunnen. Tegelijkertijd is het daarmee voor leveranciers en winkeliers een aantrekkelijk product om op te nemen in het assortiment. De keerzijde van de medaille is dat er jaarlijks in Nederland ruim 400 mensen – vaak kinderen – de spoedeisende hulp van een ziekenhuis bezoeken, door een val van een trampoline. In ruim de helft van de gevallen gaat het om fracturen.
Lees meer
Kermisattracties worden steeds mooier en spectaculairder. Maar hoe zit het met de veiligheid? Vooropstaat dat een kermisattractie geen gevaar mag opleveren voor de gebruikers ervan. In het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen is daarom onder andere geregeld dat: • de attracties goed onderhouden moeten worden; • de attracties met regelmaat gekeurd moeten worden; • de attracties aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden moeten voldoen; • waarschuwingsborden en instructies van personeel moeten wijzen op mogelijke gevaren (bepaalde lengte, niet geschikt voor zwangere vrouwen of hartpatiënten etc.); • de attractie alleen in werking mag zijn als het geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van de bezoekers; • impulsief gebruik en gedrag van kinderen ingecalculeerd moet zijn.
Lees meer