Medische fout

Artsen zijn ook mensen en kunnen fouten maken. Dat kan voor u grote gevolgen hebben. Het vaststellen van een medische fout is niet gemakkelijk. Er kan namelijk ook sprake zijn van een complicatie in plaats van een fout. In dat geval valt de arts niets te verwijten.

Samen met onze medisch adviseur onderzoeken wij of u kans maakt op een letselschadevergoeding.

Meldplicht medische fout

Als uw arts een fout gemaakt, dient hij of zij dit te melden aan u. Dit gebeurt echter niet altijd. Als u denkt dat uw arts een fout heeft gemaakt, kunnen wij voor u een medisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Hierbij beoordeelt onze eigen medisch adviseur de medische aspecten van uw schade. Zo zijn we in staat om uw zaak goed in te schatten.

Aansprakelijk stellen arts

Zijn er voldoende aanknopingspunten om het ziekenhuis of de arts aansprakelijk te stellen? Dan schrijven we samen met u een brief waarin we de arts of het ziekenhuis aanspreken. Zij zijn verzekerd voor de schade ze lijden door medische fouten.

Mocht het ziekenhuis de aansprakelijkheid niet erkennen, dan bekijken we met u de opties om alsnog uw recht te halen. Dat kan bijvoorbeeld via de rechter.

Aansprakelijkheid erkend

Is de aansprakelijkheid erkend, dan brengen we samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld. Ook regelen we voorschotten voor de schade die u al heeft geleden. Dat doen we tot de schade definitief is afgewikkeld.

Maar onze letselschadeadvocaten doen meer dan uw schade claimen. Zo bekijken we samen met u wat er nodig is om uw leven weer op de rit te krijgen. Daarnaast begeleiden wij u bijvoorbeeld ook bij uw re-integratie op het werk. Bovendien regelen we voorschotten voor de schade die u lijdt.

Bekijk onze werkwijze

Ons team

Rob van der Steen

CONTACTGEGEVENS

Madelon Beljaars

CONTACTGEGEVENS

Maartje Klompers

CONTACTGEGEVENS

Jade Albert

Jade Albert

CONTACTGEGEVENS

Angela van Hoesel

CONTACTGEGEVENS