Overige oorzaken van letselschade

Naast een bedrijfsongeval, verkeersongeval of medische fout, zijn er talloze andere gebeurtenissen te bedenken waardoor u schade kunt lijden. In alle gevallen beoordelen wij vrijblijvend of er in uw situatie een recht op schadevergoeding bestaat.

Enkele mogelijke oorzaken van letselschade:

Ongeval door een gebrek aan de weg

Op de openbare weg is de wegbeheerder verantwoordelijk voor de staat van trottoirs, fietspaden en wegen. Valt u over een losliggende tegel of komt u met de fiets in een richel terecht? Dan kunt u hierbij letselschade oplopen.

Mogelijk kan de wegbeheerder – meestal de gemeente – aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan de weg. Wij onderzoeken die mogelijkheid graag voor u.

Verwonding door een dier

Een beet van een hond, een val van een paard: dieren kunnen u onbedoeld schade toebrengen. Is dat het geval, dan is de bezitter van het dier aansprakelijkheid voor de schade die het dier heeft veroorzaakt. Vaak is de eigenaar van het dier verzekerd voor deze letselschade.

Verwonding door sport en spel

Voor letsel dat u oploopt tijdens sport en spel, geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Sporten brengt immers altijd risico’s met zich mee, waardoor er enige kans op letsel is te verwachten.

Misdraging

Voordat aansprakelijkheid kan worden aangenomen, moet er daarom sprake zijn van ernstige misdraging. Wij onderzoeken of dat bij u het geval is. Bovendien regelen we voorschotten voor de schade die u lijdt.

Ons team

Rob van der Steen

CONTACTGEGEVENS

Madelon Beljaars

CONTACTGEGEVENS

Maartje Klompers

CONTACTGEGEVENS

Jade Albert

Jade Albert

CONTACTGEGEVENS

Angela van Hoesel

CONTACTGEGEVENS