geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 16 januari 2020

Maaltijdbezorger? Dit moet je weten over de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen

In de grotere steden hebben de maaltijdbezorgers (waaronder de bedrijven Thuisbezorgd.nl, Deliveroo en Uber Eats) het afgelopen jaar terrein gewonnen. De zelfstandigheid en de flexibele werkuren maken het werk voor met name jongeren en studenten een aantrekkelijke keuze. Ook steeds meer restaurants maken van deze externe maaltijdsbezorgers gebruik.
Maar hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid als je tijdens dit werk een verkeersongeval krijgt? Hierna volgen enkele juridische inzichten waar je rekening mee kan houden.

 

De E-Bikes van Thuisbezorgd.nl

Word je bezorger bij Thuisbezorgd.nl, dan kun je gebruik maken van een E-Bike van het bedrijf. In bepaalde gevallen kan een elektrische fiets (denk aan een speed pedelec of high speed bike) worden aangemerkt als ‘motorrijtuig’, waardoor je niet dezelfde juridische bescherming geniet als op een gewone fiets zonder elektrische hulpmotor. Indien je op een gewone fiets in aanrijding komt met bijvoorbeeld een auto, dan is die automobilist in beginsel aansprakelijk voor jouw schade (op basis van artikel 185 Wegenverkeerswet). Afhankelijk van de mate van jouw eigen schuld aan de toedracht van het ongeval, heb je recht op een schadevergoeding van minimaal 50% en maximaal 100% van de door jou opgelopen materiële en immateriële schade. In ieder geval zou je dan dus de helft van jouw schade vergoed moeten krijgen van de verzekeraar van die automobilist, ongeacht of jij een verkeersfout maakte.

Een E-Bike wordt grotendeels gelijkgesteld met een normale fiets, indien de hulpmotor van die fiets een maximaal vermogen heeft van 0,25 kW en als aandrijfkracht wordt onderbroken bij een snelheid van maximaal 25 km/h of indien je als bestuurder ophoudt met trappen. Voldoet jouw fiets hieraan, dan heb je bij een aanrijding met een auto in beginsel dus recht op een schadevergoeding van 50% tot 100%.

Heeft jouw E-Bike echter te veel vermogen of stopt de aandrijfkracht niet als je ophoudt met trappen, dan zal de fiets in beginsel worden aangemerkt als motorvoertuig. Je bent dan onder meer verplicht een helm te dragen, je voertuig te verzekeren en bij een ongeval geniet je niet dezelfde (hoge) juridische bescherming als een normale fietser. De aansprakelijkheid zal afhankelijk zijn van de schuldvraag. Indien jij het ongeval volledig hebt veroorzaakt, dan zul je mogelijk géén schadevergoeding ontvangen.

 

Jouw eigen fiets of scooter inzetten voor Deliveroo

Word je ‘rider’ bij Deliveroo, dan dien je gebruik te maken van jouw eigen vervoersmiddel. Ook dan geldt het uitgangspunt dat je als normale fietser meer juridische bescherming kunt genieten bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig dan wanneer je op een scooter of brommer rijdt. Wat dat betreft verdient het bezorgen per fiets dus de voorkeur.

Op 15 januari 2019 oordeelde de rechter dat Deliveroo-bezorgers op basis van een arbeidsovereenkomst werken. Dat betekent dat Deliveroo, als wettelijke werkgever (overigens evenals bijvoorbeeld Thuisbezorgd.nl en Uber Eats), verplicht zal zijn ervoor te zorgen dat de vervoersmiddelen van de bezorgers veilig zijn. Deliveroo zal daar in beginsel ook (strikt) op toe moeten zien. Mocht je als bezorger van Deliveroo een verkeersongeval zijn overkomen, dat (mede) veroorzaakt is door een gebrek aan jouw eigen vervoersmiddel, dan bestaat wellicht de kans dat je met succes een schadevergoeding zou kunnen vorderen van Deliveroo.

 

Werkgever kan aansprakelijk zijn

Recentelijk stelde een pizzabezorger haar werkgever aansprakelijk. Tijdens het bezorgen van pizza’s op een scooter was zij gevallen. Naar eigen zeggen doordat de scooter gladde banden had en het wegdek nat was. De rechter oordeelde in die zaak dat de werkgever er alert op moet zijn dat de banden van de scooters voldoende profiel hebben als zij haar bezorgers daarmee de weg op laat gaan. De werkgever had niet aangetoond dat zij voldoende aandacht had geschonken aan dit veiligheidsaspect.

Het verweer van de werkgever dat bezorgers zelf ook goed moeten opletten en dat zij een andere scooter mogen nemen als ze vinden dat de banden niet voldoen, gaat volgens de rechter niet op. De bezorgers zijn over het algemeen jongeren, studenten en scholieren. Gewone mankementen zoals een kapotte rem of bel zullen zij wel opmerken maar het gaat te ver om van hen te verwachten dat zij het profiel van de banden contoleren én beslissen of het verantwoord is met deze scooter de weg op te gaan, aldus de rechter. De werkgever werd daarom aansprakelijk geacht voor de gevolgen van het ongeval van deze bezorger.

 

Meer weten?

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op met Stijn Kerkhof of één van de andere letselschadespecialisten van ons kantoor. In veel gevallen kunnen wij aan slachtoffers kosteloos rechtshulp verlenen, omdat de advocaatkosten vaak te verhalen zijn op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.