geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 22 juli 2020

Waar moet je als zzp-er op letten bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als je als zelfstandig ondernemer uitvalt door letselschade zijn er (vrijwel) geen sociale voorzieningen om op terug te vallen. Het sluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering is een optie om het verlies aan inkomsten gedeeltelijk te compenseren.

Mededelingsplicht

Hoewel de discussie bij letselschade vaak gaat over de vraag of de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering verrekend moet worden met de te ontvangen schadevergoeding moet je bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering nog op een belangrijk aspect letten: de mededelingsplicht!

Medische voorgeschiedenis

Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil de verzekeraar zoveel mogelijk relevante (medische) informatie vergaren om het aangeboden verzekerde risico te kunnen bepalen. Bij het afsluiten van de verzekering dien je hiervoor een aanvraagformulier met een gezondheidsverklaring in te vullen. Als verzekerde ken je je medische voorgeschiedenis en vind je veel klachten niet relevant om te vermelden omdat ze van voorbijgaande aard zijn geweest. Op basis van wederzijds vertrouwen sluit je met de verzekeraar de verzekering af.

Vragenlijst

Bij het afsluiten van de verzekering ben je verplicht alle relevante feiten mede te delen die je kent of behoort te kennen waarvan je weet of behoort te weten dat deze van belang zijn voor de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, onder welke voorwaarden de verzekeraar de verzekering wil sluiten. Hiervoor moet je de door de verzekeraar opgestelde vragenlijst eerlijk beantwoorden.
Echter, de verzekeraar moet wel voldoende duidelijk naar de in hun ogen relevante feiten vragen. Doen ze dat niet, dan kan een verzekeraar zich niet succesvol beroepen op schending van de mededelingsplicht en daarmee verval van dekking en aanspraak op een uitkering.

Recente ontwikkeling

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (GHARL 16062020:ECLI:NL:RBGEL:2018:765) in een zaak overwogen dat er sprake was van schending van de mededelingsplicht doordat de aanvrager bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering geen melding had gemaakt van rugklachten uit een ver verleden terwijl hij recent vanwege rugklachten voor een groot deel arbeidsongeschikt is geworden. De aanvrager achtte de rugklachten uit het verleden (waar hij al langere tijd geen last meer van had) niet relevant om te vermelden bij het aangaan van de verzekering. Het Hof oordeelde dat er wel sprake was van schending van een mededelingsplicht omdat de vragenlijst van de verzekeraar voldoende specifiek ziet op klachten uit het verleden. Voor deze klachten was er geen tijdsbeperking aanwezig en diende de aanvrager zijn volledige medische voorgeschiedenis te vermelden.

Kortom, welke vragen de verzekeraar mag stellen en waaraan de antwoorden van de aspirant-verzekeringnemer moeten voldoen is juridisch maatwerk en afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact op met Rob van der Steen of één van de andere letselschadespecialisten van ons kantoor. In veel gevallen kunnen wij aan slachtoffers kosteloos rechtshulp verlenen, omdat de advocaatkosten vaak te verhalen zijn op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.