geschreven door Madelon Beljaars
geschreven op 12 februari 2019

Gebeten door een hond? Hoe voorkom je dat je als slachtoffer ‘de hond in de pot vindt’?

De verwondingen kunnen uiteenlopen van enkele krasjes tot zeer ernstig letsel. Zeker bij kinderen, hun hoofd bevindt zich namelijk vaker op ooghoogte van een hond, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Je moet er niet aan denken!
Een bijtincident met een hond, wat moet je doen?

1. Medische hulp

Wanneer het bijtincident ernstige verwondingen heeft veroorzaakt, staat het inschakelen van medische hulp natuurlijk voorop.
Maar ook bij minder ernstige bijtincidenten is het van belang dat u zo spoedig mogelijk een (huis)arts bezoekt. Mogelijk bestaat er infectiegevaar dat een arts kan voorkomen.

2. NAW gegevens

Mocht uw medische situatie het toelaten, is het zeer van belang dat de gegevens van de eigenaar van de hond, of degene die op dat moment met de hond wandelt en mogelijke getuigen, direct worden genoteerd. Deze gegevens zijn nodig om zo nodig de aansprakelijke partij te kunnen achterhalen. Voor bijtincidenten met dieren bestaat er namelijk geen fonds, zoals het Waarborgfonds Motorrijtuigen, of het Schadefonds Geweldsmisdrijven, dat dekking kan bieden voor de schade als de aansprakelijke partij niet bekend is.

3. Foto’s

Maak zo mogelijk ook foto’s van de situatie ter plaatse, de hond en het letsel.

4. Belangenbehartiger inschakelen?

Bij minder ernstige bijtincidenten zonder dat er blijvend letsel bestaat, kunt u wellicht zelf uw geleden schade afhandelen met de eigenaar van de hond, mits diegene daartoe natuurlijk bereid is. Mogelijk heeft de eigenaar een aansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt.
Bij ernstig en/of blijvend letsel, verdient het aanbeveling om een letselschade advocaat in te schakelen. Vaak is dit kosteloos.

5. Bezitter van hond aansprakelijk stellen

In de wet is geregeld dat de bezitter (meestal de eigenaar) van de hond, aansprakelijk is voor de door de hond aangerichte schade. Het moet gaan om de eigen gedragingen van het dier. Dat betekent dat de hond de actie als gevolg waarvan schade wordt geleden, dus zelf moet hebben ingezet. Het gaat om het onberekenbare element dat besloten zit in de eigen energie van het dier.
De aansprakelijkheid voor de bezitter van het dier geldt niet als de hond bijvoorbeeld een aanwijzing kreeg en die aanwijzing opvolgt, waardoor schade ontstaat. In dat geval kan natuurlijk wel worden onderzocht of degene die de instructie gaf, zelf aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade (onrechtmatige daad).

6. Schade regelen

Is de aansprakelijkheid door (de verzekeraar van) de bezitter van de hond erkend, zal de exacte schade (materieel en immaterieel), ook voor de toekomst, in kaart worden gebracht en worden berekend.

Meer weten?

Wilt u meer weten over letsel door honden of andere dieren of heeft u andere vragen over aansprakelijkheid of letselschade, neem dan contact op met Madelon Beljaars of één van de andere letselschadespecialisten van ons kantoor.